SHB

Terugblik op evenementen

Home » Evenementen » Terugblik op evenementen

Terugblik op evenementen

Op vrijdag 19 maart 2021 vond de Algemene Ledenvergadering en een SHB themabijeenkomst plaats.

De SHB themabijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep Onderzoeksondersteuning.

» Presentaties van de themabijeenkomst

Op veel hogescholen worden initiatieven genomen om te komen tot een goede infrastructuur ter ondersteuning van onderzoekers. Dit wordt vaak gedreven door toenemende eisen aan praktijkgericht onderzoek vanuit financiers, maar ook vanwege de Gedragscode Wetenschappelijke integriteit, het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO), de AVG, de Open Science gedachte en de noodzaak tot het FAIR maken van data.
Ook op landelijk niveau wordt inmiddels gewerkt aan het opzetten van een Digital Compentence Centre als 2e lijns-voorziening voor de ondersteuning van praktijkgericht onderzoek.

We zien dat de Hogeschoolbibliotheek een grote rol speelt bij het inrichten van de onderzoeksondersteuning en we willen jullie daarom van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze themaochtend, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan dit DCC-project en aan initiatieven ten aanzien van de professionalisering van datastewardship.

Programma

11.00 – 11.10 uur Introductie door Bolinda Hoeksema, voorzitter SHB-werkgroep Onderzoekondersteuning (HU)
11.15 – 11.50 uur Digital Competence Center voor Praktijkgericht Onderzoek door Silvia Kempers, projectleider DCC-PO (Saxion)
11.50 – 12.05 uur NPOS Project F: Professionaliseren van datastewardship: competenties,
training en educatie door Mijke Jetten, community manager
datastewardship (DTSL)
12.05 – 12.20 uur Hbo-functieprofielen datasteward door Renate Mattiszik, data-librarian
(Saxion) en lid van de SHB-werkgroep Onderzoekondersteuning
12.20 – 12.30 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen over datastewardship

Wat houdt het in om als bibliotheek te ondersteunen bij open delen en hoe ver moeten we daarin gaan? Deze vraag stond centraal tijdens een themamiddag georganiseerd door de SHB/UKB werkgroepen Information Literacy en Bibliotheken en Open en Online Onderwijs op donderdag 10 december van 14:00 tot 16:00. Zie ook het programma.

Introductie themamiddag: Monique Schoutsen en Sylvia Moes

Sylvia heette de maar liefst 60 deelnemers van harte welkom. Zij benadrukte het belang van Open Education nog eens en vertelde dat uit het Requirementsonderzoek van de Versnellingszone open leermaterialen blijkt dat het onderwijs behoefte heeft aan ondersteuning bij het ontwikkelen, vinden en delen van leermaterialen en de bibliotheek als één van de logische partners daarin ziet. Het is dus niet vreemd dat dit onderwerp daar momenteel hoog op de agenda staat. Zelf is Sylvia naast haar werk bij de VU als innovatiemanager onderwijs een dag in de week bij SURF gedetacheerd bij de versnellingszone naar digitale (open) leermaterialen. Tevens is zij voorzitter van de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs​ (ook wel Bieb-OOO genoemd), de initiatiefnemer van deze middag.

Monique wenst iedereen ook van harte welkom namens de werkgroep Information Literacy, de (mede)hosts van deze themamiddag. Via een vraag aan de deelnemers vroeg ze wat deze hoopten van deze middag mee te nemen en zij antwoordden gelukkig min of meer hetzelfde wat de werkgroep van tevoren al bedacht had, namelijk dat zij na afloop een grotere kennis zouden hebben over waar je open leermaterialen kunt vinden, wat OER precies inhoudt, hoe je docenten kunt ondersteunen bij het maken, vinden en delen van open leermaterialen en dat ze zich een voorstelling zouden kunnen maken bij van de benodigde competenties hiervoor en natuurlijk vooral inspiratie om zelf aan de slag te gaan met de ondersteuning bij open leermaterialen. Zij wenst ze een fijne en leerzame middag toe.

 

Introductie open leermaterialen: Brenda Lems

In onderstaande presentatie introduceert Brenda Lems de belangrijkste aspecten van het zoeken, vinden, delen en hergebruiken van open leermaterialen.

 

Casus project Open Informatievaardigheidsonderwijs: Harrie van der Meer

In het project Open Informatievaardigheidsonderwijs zijn landelijk onderwijsmaterialen op het gebied van informatievaardigheden beschikbaar gemaakt via het zoekportaal Edusources. Harrie van der Meer deelt de ervaringen van de projectgroep met het delen open leermaterialen en gaat in op lessons learned.

Extra links n.a.v. de presentatie en gerelateerde chatberichten:

Intro werkgroep competenties: Marijke Mentink

Marijke Mentink geeft toelichting op een inventarisatie van benodigde competenties van bibliotheekmedewerkers voor ondersteuning op het gebied van open leermaterialen. Open de powerpoint 'OOO skills ppt ' om deze presentatie terug te zien..

Discussie via breakoutsessies en terugkoppeling door Monique Schoutsen

In de breakoutsessies werd gediscussieerd over bibliotheekondersetuning op het gebied van open onderwijsmatreiaal en de competenties die daarbij nodig zijn:

  1. Wat zouden we moeten/kunnen doen vanuit de bibliotheek?
  2. Wat doe je al qua ondersteuning bij open leermaterialen?
  3. Welke competenties voor de medewerkers zijn nodig?
  4. Waar ligt de grens qua ondersteuning vanuit de bibliotheek?

De antwoorden op deze vragen zijn te zien in deze Padlet. (Voor antwoorden op de vierde vraag scroll naar rechts in onderstaand frame.)

Made with Padlet

Monique vat de antwoorden op de padlet samen en vraagt af en toe nadere uitleg bij de gemaakte opmerkingen van de verschillende groepjes. Ze bedankt iedereen voor de inspirerende middag.

Sylvia geeft tot slot nog mee dat er volgend jaar vergelijkbare events zullen worden georganiseerd vanuit de Bieb-OOO. Op 28 januari is er bijvoorbeeld een webinar dat samen met Surf wordt georganiseerd over het verbeteren van de doorzoekbaarheid van videomaterialen door middel van spraakherkenning en elastic search.

Hoe hebben hogeschool-, universiteits- en speciale bibliotheken hun onderwijs informatievaardigheden vormgegeven in deze coronatijd?

In de laatste IP (Informatieprofessional) heeft Mirjam Raaphorst verslag gedaan van het symposium dat de werkgroep Information Literacy in samenwerking met de interessegroep O&O van de KNVI op 20 oktober hierover georganiseerd heeft.  

De presentaties zijn hieronder weergegeven samen met de vragen & antwoorden die per chat gesteld werden en niet meer beantwoord konden worden.

 

Keynotes

Dr. Jane Secker (City University of London)
Shifting your information literacy teaching online: case studies from the UK

Sylvia Moes (Vrije Universiteit Amsterdam)
Virtual Reality in het onderwijs, waarom zou je dat doen?

Keuzesessie 1:

Fricke Oosten (Rijksmuseum Amsterdam)
Screencasts als deel van je digitale toolbox

Sjoerd Beelen (Hogeschool van Amsterdam)
Live instructies via Zoom / MS Teams

Keuzesessie 2: 

Monique Schoutsen (Radboud Universiteit) 
Escape Game Informatievaardigheden

Valérie Toebes (Universiteit van Wageningen) 
Virtuele rondleiding / Escape game [nog niet aanwezig]

Korte presentatie:
Harrie van der Meer (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam en voorzitter SHB/UKB Werkgroep Information Literacy)
Open Information Literacy Education

 

Vragenoverzicht

De vragen en antwoorden zijn hier te vinden. 

Organisator: Inholland

Het thema: Wikipedia in relatie tot informatievaardigheid.

Inhoud: Wij krijgen het boeiende verhaal te horen van ‘binnenuit’ en zullen worden meegenomen door een docent en een conservator in hun ervaringen met Wikipedia. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en interactie.

Programma: Programma LOOWI vrijdag 6 november 2020

Verslag: Verslag LOOWI bijeenkomst 6 november 2020

Presentatiemateriaal: volgt