SHB

Contact

Voor kopij en vragen m.b.t. de website, mail de  Webredactie

Voor vragen en kopij voor de werkgroep Information Literacy:  information-literacy@shb-online.nl

Voor vragen en kopij voor de werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs:  bieb-ooo@shb-online.nl

Algemene vragen over het SHB? Neem contact op met de secretaris van het bestuur, Gert Jan Kraaikamp.

Voor persaangelegenheden verzoeken wij u contact op te nemen met  Bianca Pannekoek.

Ambtelijk secretaris:  Linda Hurkmans

Twitter: @SHBtweets

LinkedIn: Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB)