SHB

SHB Werkgroep SHB Online

Kennis delen via de website

Het SHB is het kennisnetwerk voor hogeschoolbibliotheken. Om de zichtbaarheid van het SHB te vergroten is het van belang dat er een centraal punt is waar informatie kan worden gevonden en gedeeld. De werkgroep SHB Online stimuleert de leden van SHB informatie, best practices en nieuwe ontwikkelingen te signaleren en delen op de website van het SHB.

De website van het SHB is het middel om de leden in staat te stellen kennis te delen en samen te werken. Op de website zijn de thema’s te zien die belangrijk zijn binnen de hogeschoolbibliotheken. Binnen de thema’s kunnen managers en medewerkers hun expertise delen en door samenwerking de positie van de hogeschoolbibliotheek versterken.

In juni 2018 is het logo vernieuwd en is er een nieuwe website ontwikkeld, om te kunnen inzetten op maximale zichtbaarheid. Door inzet van sociale media, zoals Twitter en Linkedin, wordt het gebruik van de website verder vergroot.

Leden van het SHB, maar ook samenwerkingspartners, worden uitgenodigd informatie aan te bieden die van waarde kan zijn voor de leden. Hiervoor kun je de leden van SHB Online benaderen.

Werkgroep

  • Heleen Vosslamber (Hogeschool Viaa, voorzitter, archief)
  • Sebas Beckeringh (Hogeschool Rotterdam, webmaster & contentbeheerder)
  • Tecla ten Berge (Haagse Hogeschool, portefeuillehouder bestuur SHB)