SHB

SHB Werkgroep Benchmark

Benchmark bibliotheekvoorzieningen

Sinds enkele jaren onderzoekt het SHB de performance van bibliotheekvoorzieningen in het hbo door middel van de SHB-benchmark. 

Dat doen we met de SHB-Benchmark waaraan 21 bibliotheken deelnemen. Hiermee hebben we een dekkingsgraad van 98 % van het totaal aan hbo-studenten. Het streven is om ook de kleinere hbo-instellingen bij deze analyse te betrekken.

Kerntaken

De werkgroep draagt zorg voor een betrouwbare, jaarlijkse analyse van relevante data voor Hogeschoolbibliotheken. Hiervoor is er een instrument beschikbaar (Wiki) waarin deelnemers hun data kunnen aanleveren, op een x aantal factoren. Dit onderteunt de volgende aandachtspunten :

Deze analyse maakt relevante vergelijkingen tussen hbo-bibliotheken mogelijk.
Deze analyse kan dienen als ondersteuning bij beleidsbeslissingen
Deze analyse kan dienen als ondersteuning bij verdeling van budgetten
Er een jaarlijkse vergelijking mogelijk is met de gegevens / benchmark van de Universiteitsbibliotheken
Er jaarlijks vanuit de SHB benchmark data worden aangeleverd voor de landelijke bibliotheekstatistieken vanuit FOBID

Uitvoering van de activiteiten

De benchmark wordt jaarlijks bekeken op effectiviteit van de vragen. De redactie gaat in op onduidelijkheden in de benchmark en de mate van relevante vragen. De benchmark wordt ondersteund via een Wiki. Deze wordt onderhouden door de werkgroep. De analyse van de benchmark (het jaarlijkse rapport) wordt verspreid onder de deelnemers en een samenvatting onder de leden. Een samenvatting wordt gepubliceerd op de SHB website. In 2016 wordt actief gekeken naar andere systemen van benchmark en relevante analyse instrumenten.

Communicatie en informatie: deelnemers, SHB leden en bestuur

Eenmaal per jaar worden alle deelnemers aan de benchmark bij elkaar geroepen voor de bespreking van het jaarlijkse concept benchmarkrapport. Het bestuur wordt ingelicht door de linking pin.

Op de algemene ledenvergadering wordt de voortgang van de benchmark medegedeeld en een oproep gedaan tot deelname. Deelnemers worden per mail opgeroepen de benchmark in te vullen.

Publicaties

U kunt kennis nemen van de samenvatting van de benchmark 2015, 2016 en 2017. Deze geeft met zowel basisgegevens als een aantal indicatoren een beeld van de performance van de bibliotheekvoorzieningen van de deelnemers. Met een selectie uit de indicatoren wordt een aantal trends zichtbaar gemaakt.

De uitkomsten zijn geanonimiseerd en beperkt tot minima, maxima en gemiddelden.

Werkgroep

Deze werkgroep is momenteel niet ingevuld.
Voor meer informatie: Tecla ten Berge a.t.tenberge@hhs.nl