SHB

SHB Werkgroep Licenties

Wie zijn wij?

De leden van de Werkgroep Licenties vertegenwoordigen alle SHB-leden inzake het afsluiten van content licenties. Twee keer per jaar organiseren wij een themabijeenkomst voor licentiecontactpersonen. Tijdens deze LCP-dagen delen wij kennis, bijvoorbeeld door het uitnodigen van uitgevers inzake thema’s als e-books en open access.  

Onze werkgroep bestaat uit minimaal zes personen inclusief 1 SHB-bestuurslid. Wij komen zo’n 6 keer per jaar bij elkaar. Bij het tweede deel van onze vergaderingen is de contract manager van SURFmarket aanwezig.

Wie zitten er in de werkgroep?

De samenstelling van de Werkgroep Licenties ziet er per 1.1.2020 als volgt uit:

Ageeth Tuut (HAN University of Applied Sciences)
Antoinette Beumer (Van Hall Larenstein)
Gert Jan Kraaikamp (Christelijke Hogeschool Ede, portefeuillehouder bestuur SHB)
Linda Hurkmans (ambtelijk secretaris)
Mathieu Sikkema (Hogeschool Rotterdam)
Raymond Snijders (Windesheim, voorzitter)
Ria de Jong (Hogeschool Inholland)
Roosmarijn Arends (Hogeschool Utrecht)

Wat is het doel van de werkgroep?

Als werkgroep willen wij tegen de best mogelijke voorwaarden content licenties afsluiten met leveranciers. Het gaat bij deze licenties om digitale content zoals databanken, e-books en e-journals pakketten. Het doel is om zodoende alle SHB-leden financieel, inhoudelijk en administratief te laten profiteren.

Wij streven ernaar dat SHB-leden alle gevraagde licenties via SURFmarket kunnen afnemen. Op die manier borgen wij dat afgesloten licenties ook de (soms wettelijk) verplichte eisen en voorwaarden bevatten die o.a. te maken hebben met gebruiksrecht, open access en de  privacywetgeving.

Hoe ziet dat onderhandelproces er eigenlijk uit?

Onderling verdelen wij de dossiers van nieuwe en te verlengen overeenkomsten. Ook onderzoeken wij de haalbaarheid van een aanbieding van uitgevers. Dit alles doen wij in nauw overleg met de content manager van SURFmarket. Samen vormen wij zo per leverancier een klein onderhandelteam.

Wij bespreken vooraf voorwaarden, gewenste inhoud (titels) en prijzen. Daarmee gaan wij het onderhandelproces is. Een voorbeeld van die voorwaarden is dat wij voor elke licentie een clausule opstellen die expliciet regelt dat content opgenomen kan worden in digitale leeromgevingen en readers zonder dat hiervoor aanvullende vergoedingen betaald hoeven te worden.

Waar nodig inventariseren wij vooraf bij de SHB-leden de belangstelling voor de content en de wensen en eventuele eisen die aan een deal gesteld moeten worden. Uitgangspunt is dat alle SHB-leden kunnen deelnemen in de overeenkomsten.

SURFmarket is de uitvoerende partij voor de content licenties. Het licentiebureau sluit de overeenkomst met de leveranciers, faciliteert dat je kunt intekenen op een overeenkomst en factureert je hogeschool.

In het proces van onderhandelen over content deals werken wij soms samen met de UKB Werkgroep Licenties. Zij vertegenwoordigen alle universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek bij het afsluiten van overeenkomsten.

 

Hoe zit het met de communicatie?

De verslagen van de werkgroepvergaderingen (met en zonder SURFmarket) alsmede die van de LCP-dagen worden gepubliceerd in de SHB Teamsomgeving.

Maandelijks stuurt de content manager van SURFmarket namens de werkgroep via de SHB licentiecontactpersonenlijst een status update van de onderhandelingen.

Alle licentiecontactpersonen kunnen vragen stellen of discussies starten via de SHB licentiecontactpersonenlijst. Wij nodigen iedereen uit om actief deel te nemen aan deze vorm van kennisdeling inzake de content licenties.

Bij storingen in de toegang tot een databank en/of een platform van een uitgever is het nuttig om dit direct te melden bij de License Desk Content. De medewerkers helpen je bij vragen over licenties en producten die je via SURFmarket afneemt of wil gaan afnemen.

Alle vragen over (de activiteiten van) de werkgroep kun je stellen aan de secretaris Linda Hurkmans: E shb.secretariaat@gmail.com T 06-28498913