Korte omschrijving:

Auteursrechten bij zelf publiceren en bij gebruik in lesmateriaal en op het intranet

Doelgroep:

Studenten, docenten, onderzoekers en stafleden

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

Er bestaan geen procesbeschrijvingen op het vlak van Auteursrechten

Stand van zaken:

Van januari 2015 tot juli 2015 heeft het Project Ondersteuning Auteursrecht en Open Access (POAOA) gelopen. Dit was een gezamenlijk project van de UvA- en HvA-bibliotheken. Doel was om in kaart te brengen hoe met Auteursrechten (AR) wordt/is omgegaan en wie/welke afdelingen zich er mee bemoeien/bemoeiden en na te gaan of er verbeteringen en stroomlijning mogelijk zouden zijn.

De Projectgroep is met diverse aanbevelingen gekomen, waaronder één centraal loket voor alle AR- (en OA-)vragen, namelijk het al bestaande AIP (AuteursrechtenInformatiePunt). Daarnaast voorzien de aanbevelingen in een betere bewustmaking van AR bij bibliotheekpersoneel / informatiespecialisten, studenten, docenten, onderzoekers, stafleden.

De Projectgroep is verzocht aan deze en de overige aanbevelingen uitvoering te geven.

Download "Richtlijnen voor auteursrecht voor docenten"

Overzicht van SURF met links naar de auteursrecht-informatiepunt pagina's en de contactpersonen