SHB

Auteursrechten

auteursrechten.nl

Auteursrechten binnen het hoger onderwijs

Auteursrechten zijn van oudsher een belangrijk en complex issue in het onderwijs. Dat is de afgelopen jaren verder toegenomen door de steeds verder toenemende digitalisering van auteursrechtelijke informatie. De ontwikkelingen op het gebied van met name open access tot publicaties en de invoering van Creative Commons hebben daaraan bijgedragen. Ook de wetgeving zelf is in beweging. Dit maakt de behoefte binnen instellingen aan betrouwbare informatie over deze kwesties groot.

Studenten, docenten en onderzoekers komen met vragen omtrent auteursrechten bij de bibliotheken terecht, die geacht worden correcte en actuele informatie over deze zaken te bieden. Bovendien hebben instellingen te maken met een streng beleid van Stichting UvO, die onaangekondigde invallen doet bij instellingen en hoge boetes uitdeelt wanneer auteursrechten op content geschonden worden.

Auteursrechten.nl

De informatie op bestaande websites over auteursrechten is door juristen uit de instellingen beoordeeld als op zijn best ‘gekleurd’ vanuit o.a. het uitgeversperspectief. Het netwerk van auteursrechtinformatiepunten (NAI) in het HBO en het WO hebben daarom zeer actief gevraagd om een door SURF geleverde auteursrechteninformatiesite. Hier is auteursrechten.nl uit voort gekomen; een website waar je terecht kan voor betrouwbare informatie over auteursrechtelijke kwesties en bijbehorende wet- en regelgeving. De content op Auteursrechten.nl wordt aangeleverd en geactualiseerd door een redactie die bestaat uit afgevaardigden van beide NAI’s. Je vindt er onder meer veelgestelde vragen en antwoorden uit de praktijk, vuistregels, modelcontracten en andere hulpmiddelen.

Vergroten bewustwording

Wil je studenten en medewerkers binnen je eigen instelling bewust maken van de rechten waar ze mee te maken krijgen wanneer ze gebruik maken van werken van anderen? Samen met de redactie van auteursrechten.nl heeft SURF een aantal animatiefilmpjes laten maken die je kunt gebruiken tijdens voorlichtingen, lessen informatievaardigheden of op de bibliotheeksite kunt plaatsen:

https://youtu.be/kcws6CQ6FuQ

https://youtu.be/A2ki-F0vYpc

https://youtu.be/eNGoQCyjCgg

https://youtu.be/5tv87wxi2ZE

https://youtu.be/RetF87zNAtE

Belangrijke links voor nieuwe AIP-medewerkers:

Korte omschrijving:

Auteursrechten bij zelf publiceren en bij gebruik in lesmateriaal en op het intranet

Doelgroep:

Studenten, docenten, onderzoekers en stafleden

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

Er bestaan geen procesbeschrijvingen op het vlak van Auteursrechten

Stand van zaken:

Van januari 2015 tot juli 2015 heeft het Project Ondersteuning Auteursrecht en Open Access (POAOA) gelopen. Dit was een gezamenlijk project van de UvA- en HvA-bibliotheken. Doel was om in kaart te brengen hoe met Auteursrechten (AR) wordt/is omgegaan en wie/welke afdelingen zich er mee bemoeien/bemoeiden en na te gaan of er verbeteringen en stroomlijning mogelijk zouden zijn.

De Projectgroep is met diverse aanbevelingen gekomen, waaronder één centraal loket voor alle AR- (en OA-)vragen, namelijk het al bestaande AIP (AuteursrechtenInformatiePunt). Daarnaast voorzien de aanbevelingen in een betere bewustmaking van AR bij bibliotheekpersoneel / informatiespecialisten, studenten, docenten, onderzoekers, stafleden.

De Projectgroep is verzocht aan deze en de overige aanbevelingen uitvoering te geven.

Download "Richtlijnen voor auteursrecht voor docenten"