SHB

Professionalisering

De hogeschoolbibliotheken bieden expertise en diensten op veel terreinen. Het beroep van Informatiespecialist in de hogescholen is steeds aan verandering onderhevig. Voor de opbouw van een (digitale) collectie zijn specifieke vaardigheden nodig, zoals ICT-vaardigheden, metadatering, websitebouw en social media. Daarnaast is het van groot belang om studenten vaardigheden aan te leren in het zoeken naar literatuur, het kritisch analyseren van de bronnen en het op een correcte wijze vermelden van de bronnen. Het in contact treden met het onderwijs vraagt een proactieve houding. De bibliotheken bieden ook steeds meer Research Support. Voor de medewerkers van de hogeschoolbibliotheken betekent dit een continu proces van ontwikkeling. Thema’s in dit blok zijn o.a. Competenties en Functiebeschrijvingen, maar ook Cursussen en Evenementen.

SHB Publicaties

Jaarverslag 2016 inclusief jaarrekening

Beleidsplan

In de titel van dit beleidsplan staat het woord ‘partnerschap’. Dat woord is gekozen vanuit de overtuiging dat de bibliotheek heel dicht bij het onderwijs en onderzoek van de hogeschool staat en dat de informatieprofessionals daaraan een waardevolle en gewaardeerde bijdrage kunnen leveren. De digitalisering biedt kansen vanwege de nieuwe mogelijkheden van technische connectie. De menselijke kant van connectie zit in het partnerschap en de synergie die daarmee bereikt kan worden.