Collectioneren: Verwerven, beheren en beschikbaar stellen van (digitale) informatiebronnen.

Adviesrapport E-books (SHB Projectgroep E-books, 2017)

Contactpersoon: Gert Jan Kraaikamp (gjkraaikamp[at]che.nl)

Korte omschrijving:

Advies van de SHB-projectgroep E-books over aanschaf, inzet en gebruik van e-books in de hogeschoolbibliotheek (vastgesteld in de SHB-ledenvergadering op 17 maart 2017)

Doelgroep:

HBO-bibliotheken

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

De projectgroep heeft geprobeerd duidelijkheid te scheppen in het huidige speelveld en heeft in een reeks praktische aanbevelingen zoveel mogelijk aspecten benoemd. Variërend van het platform, de licenties en de pakketten, de prijzen en gebruiksvoorwaarden en de toegankelijkheid tot de gezamenlijke aanschaf en de rol van het SHB.