SHB

Reference tools

Hier vindt u voorbeelden van door hogescholen ondersteunde reference tools.

Contactpersonen:

Leendertjan Wieberdink

Korte omschrijving:

Trainingen RefWorks als onderdeel van het onderwijs.

Trainingen en advies RefWorks op maat.

Doelgroep:

De RefWorks trainingen gekoppeld aan het onderwijs worden gegeven bij de masteropleidingen, enkele post-hbo opleidingen in de hoogste jaren van de bacheloropleidingen

Daarnaast kunnen onderzoekers (medewerkers bij het kenniscentrum) trainingen en advies op maat krijgen.

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

De inhoud van de klassikale trainingen die zijn gekoppeld aan het onderwijs worden overlegd met de onderwijscoördinator van de betreffende opleiding.

De inhoud van de trainingen op maat wordt afgestemd met de aanvragende onderzoeker.

Daarnaast is er een stuk ‘problem solving’. Advies hoe problemen met RefWorks op te lossen in het praktische gebruik door onderzoekers.

Een gedeelte van de problemen heeft een technische oorzaak. Deze vragen worden doorgezet aan de ICT afdeling.

Stand van zaken:

Trainingen en advies over RefWorks geven we al een jaar of vijf.

Momenteel (aug. 2015) maken we de transitie van Write-n-cite III naar IV.

Contactpersoon:

M. van den Berg, m.vandenberg[at]hotelschool.nl

Korte omschrijving:

Op welke wijze is reference management tool Zotero uitgerold en hoe wordt het gebruik momenteel onderwezen en ondersteund door Mediatheek Hotelschool Den Haag.

Doelgroep:

Studenten, docenten en lectoren

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

 1. Vaststelling gemis aan een reference tool.
 2. Mediatheek heeft draagvlak gecreëerd door te overleggen met de twee belangrijkste partijen: onderzoekscentrum en Engelse taalsectie, verantwoordelijk voor rapporteren/bibliografie.
 3. Maart 2012 – Pakketkeuze (zie bijlage) uit 4 tools in een gezamenlijk overleg waarbij het onderzoekscentrum Endnote heeft behandeld.
 4. Op basis hiervan heeft het onderzoekscentrum de twee gratis tools Mendeley en Zotero laten evalueren door een student.
 5. Keuze is gevallen op Zotero.
 6. Verzoek bij ICT on Firefox browser op vaste PC’s te installeren. Dit is m.i.v. januari 2015 gerealiseerd, maar was geen belet om de tool in het onderwijs te integreren, aangezien het WiFi netwerk dekkend was en de meeste studenten met laptops werken.
 7. Keuze gemaakt voor het ondersteunen van de zogenaamde Zotero ‘browser-versie”.
 8. Juli 2012 – Handleidingen schrijven.
 9. Aanwijzen ‘Zotero experts’ binnen het mediatheek team.
 10. Academisch jaar 2012/13: instrueren collega’s en student-assistenten voor eerste hulp vragen.
 11. Augustus 2013: introductie Zotero bij nieuwe instroom.
 12. Inloopsessies (Walk-In Clinics) op gezette tijden. Dit is afgeschaft omdat er in sommige weken helemaal geen animo voor was.

Stand van zaken:

 • Zotero is volledig geïntegreerd in het onderwijs (maar het gebruik is niet verplicht)
 • Mediatheek biedt het gehele jaar door ondersteuning. Studenten en medewerkers die aan de balie komen worden direct geholpen
 • Zo gewenst kan men kan via de website een afspraak inplannen
 • Mediatheek ziet erop toe dat alle nieuwe studenten tijdens de introductie het programma installeren en ermee bekend raken
 • Engels taalsectie promoot de tool en verwijst naar de mediatheek tijdens haar lessen en in hun lesmateriaal
 • Docenten verwijzen naar de tool en mediatheek

Bijlage:

Pakketselectie reference management tool
Zotero les uit online course Information Literacy Skills

 

 

Contactpersonen:

Laura Wilborts

Omschrijving:

Hogeschool Rotterdam biedt EndNote aan voor alle studenten en medewerkers. De mediatheek ondersteunt bij het gebruik en beheert een informatiepagina en installatiehandleiding. Ook heeft de mediatheek een wikiwijs-training ontwikkeld.

Daarnaast onderhoudt de mediatheek een vergelijking van verschillende reference managers. Van deze verglijking is ook een infographic beschikbaar.

Doelgroep:

Studenten, docenten en lectoren