SHB

CRIS

Een CRIS (Current Research Information System) is een onderzoeksinformatiesysteem waarin alle informatie over afgerond, lopend en toekomstig onderzoek kan worden vastgelegd: informatie over onderzoeksgroepen, onderzoekers en onderzoekspublicaties. Met een CRIS kan alle onderzoeksinformatie van een instelling op een uniforme manier worden vastgelegd en gedeeld.

 

Doel van de CRIS: het centraal registreren, rapporteren en opslaan van NHTV kennisoutput.

Doelgroepen van de CRIS zijn de onderzoekers/lectoren. directeur en managers Research van Academies, College van Bestuur, werkveldrelaties, eindgebruikers (docenten, studenten en externen.

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

  • bibliotheekinhoudelijke aspecten, zoals acquisitie, registratie, ontsluiting/linken naar en rapportage van content
  • technische aspecten, zoals opslag en functioneel beheer
  • organisatorische aspecten zoals workflow opzet en beheer, verzorgen van communicatie en uitvoering van opslag en toegang

Registratie van gegevens geschiedt via een apart gemaakt invulformulier (door onderzoekers zelf in te vullen en aan te leveren) welke via speciale emailadres binnenkomt en die wordt verwerkt, gecontroleerd en aangevuld door informatiemedewerkers. Zij voeren rechtstreeks in Metis de definitieve publicatie en bijbehorende gegevens (zoals persoonsgegevens, functie, academie, expertisegebied of trefwoord) in.

De informatie wordt via een eigengemaakte portal (Expertbase, link www.nhtv.nl/expertbase) dagelijks beschikbaar en up to date gemaakt op de website van NHTV.

Het rapporteren (maken van rapportages per kwartaal en jaarrapportages) wordt uitgevoerd door een informatiespecialist (informeel fungerend als functioneel beheerder van Metis.

CRIS Pakketkeuze

Na de pakketkeuze voor Pure van Elsevier is er een implementatieplan gemaakt. Doel van het CRIS is het centraal registreren, rapporteren en opslaan van NHTV Kennisoutput.

Technische infrastructuur regelen voor implementatie. Aansluiten op andere relevante systemen, zoals het HRM systeem (RAET), (automatische) conversie van alle data uit Metis naar Pure. Handmatige conversie en bewerking van data (foutmarges bewerken). Inrichting van de portal die bij Pure geleverd wordt. Workflow (her) inrichten tbv aanlevering publicaties door onderzoekers, testen van modulen, rapportages.

Per 1 april 2016 is NHTV definitief over op Pure en is Metis afgesloten. De eerste officiele rapportage is geweest en er zijn geen problemen geconstateerd. Alle fouten zijn uit de registratie hersteld. De portal is ingericht en wordt verder ingevuld. Veel werk verricht aan workflow en communicatie hierover. Thans wordt gestart met opbouw van de repository aan Pure.

Presentatie door Annuska Graver (NHTV), Fienke Strijbos (Hanzehogeschool Groningen), Hanneke van der Veen (HvA) gegeven tijdens de themamiddag "CRIS – Current Research Information Systems: Wat en hoe voor de HBO-Biblotheken" op 9 maart 2018. PURE bij drie hogescholen

Presentatie door Saxion Hogeschool tijden de SHB de themamiddag "CRIS – Current Research Information Systems: Wat en hoe voor de HBO-Biblotheken" op 9 maart 2018. Saxion Research Management Systems – Rebels with a cause!

Presentatie door de KNAW tijdens de SHB themamiddag "CRIS – Current Research Information Systems: Wat en hoe voor de HBO-Biblotheken" op 9 maart 2018. Heb je een CRIS nodig? Voor- en nadelen van een onderzoeksinformatiesysteem gebaseerd op ervaringen bij de KNAW