SHB

Open Access/Open Science

What is Open Access (no subtitles)

What is Open Access (subtitles)

Open Science: What, How & Why? (no subtitles)

Open Science: What, How & Why? (subtitles)

In het voorjaar heeft het bestuur van SHB zijn ‘visiestuk open access’ gepresenteerd. Met dank aan de volgende leden van de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Licenties (Sarah Coombs, Monique Beekhuis, Raymond Snijders en Gert Jan Kraaikamp). SurfMarket heeft ons daarna beloond met de open access HBO-maand-Award .

De SHB werkgroep Onderzoeksondersteuning vond het belangrijk om direct actie te ondernemen om invulling te geven aan het visiestuk en heeft besloten om een korte informatieve film te maken over open access. De doelgroep voor onze werkgroep Onderzoeksondersteuning zijn natuurlijk de onderzoekers, vandaar dat we de film voor deze groep hebben gemaakt.

Met betrekking tot open access is er geen oplossing die voor iedere onderzoeker geldt maar deze film geeft wel de basis informatie waarop de onderzoekers een keuze kunnen maken die bij de situatie van de onderzoeker past.

Voor onderzoekers ligt het zwaartepunt voor open acces bij het creëren en toegankelijk maken van informatie. Zouden we het verhaal voor studenten hebben geschreven dan zou het meer over het hergebruik van informatie gaan.

De werkgroep wilde iets voor onderzoekers maken dat verder ging dan alleen maar informatie over publiceren, we zien het breder dan alleen maar artikelen. Dit is moeilijk omdat de gouden en groene route over het publiceren van artikelen gaat, maar we hebben expliciet andere mogelijkheden aangegeven.

Met deze film hebben we een product willen maken die door alle hogescholen op een makkelijk manier kan worden gebruiken. Ter ondersteuning bij de diverse acties tijdens de ‘Open access week 2017’ en op andere momenten en plaatsen, waarbij we in 5 minuten en op een speelse manier de kern van het open access verhaal vertellen om de boodschap over te brengen.

Het is een bewuste keuze om de voice-over de film in de Engelse taal te laten inspeken omdat steeds meer hogescholen anderstalige onderzoekers in huis hebben.

De film is beschikbaar voor iedereen met een licentie CC BY SA, dit is de licentie die is aangedragen bij Kennisland.

De Open Science Onderzoeksondersteuning (OSO) roadmap van de HAN

Doelgroep:

Onderzoekers, Onderzoekondersteuners

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

Beschijving van afspraken en verantwoordelijkheden tav de 3 routes en sporen op tot Open Science te komen binnen de HAN

On the Road Map Open Science