SHB

Publiceren

Uitleg, ondersteuning en advies bij het hele publicatietraject van het schrijven van een artikel tot het uploaden in de repository of het aanbieden bij een uitgever.
Hieronder valt ook ondersteuning bij het aanmaken van auteursprofielen of -ID’s.

HBO Kennisbank

Publiceren via HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, (docent)onderzoekers en studenten. Deze werken zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank heeft daarom als doel om zoveel mogelijk van deze werken vrij toegankelijk te maken, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de publicaties op HBO Kennisbank is open access beschikbaar.

HBO Kennisbank in het kort:

26 deelnemende hogescholen;

Meer dan 50.000 publicaties;

ruim aanbod aan vakgebieden;

Direct en gratis te bekijken.

Voor en door hogescholen

De HBO Kennisbank is onderdeel van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI). De HKI organiseert 3 keer per jaar een gebruikersoverleg waar ondersteuning wordt geboden en ervaringen en kennis onderling worden uitgewisseld. Door het bijwonen van deze gebruikersoverleggen hebben hogescholen invloed op de doorontwikkeling van de dienst zelf. Deelname aan de HBO Kennisbank versterkt daarmee de verbinding tussen de hogescholen onderling. De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun scripties en publicaties. Ze bepalen dan ook zelf welk materiaal opgenomen wordt in de repository en of dit vervolgens zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Hogescholen die geen eigen repository hebben, kunnen gebruikmaken van SURFsharekit.

Wil je studenten binnen je eigen instelling stimuleren om gebruik te maken van de HBO Kennisbank tijdens het schrijven van hun scriptie, of hen bewust maken van de mogelijkheden om hun eigen werk te publiceren op HBO Kennisbank? Samen met de deelnemende hogescholen heeft SURF twee animatiefilmpjes laten maken die je kunt gebruiken tijdens voorlichtingen, lessen informatievaardigheden of op de bibliotheeksite kunt plaatsen:

https://youtu.be/qJNp0Oowq5Q

https://youtu.be/w3GcOzf8ezE