Uitleg, ondersteuning en advies bij het hele publicatietraject van het schrijven van een artikel tot het uploaden in de repository of het aanbieden bij een uitgever.
Hieronder valt ook ondersteuning bij het aanmaken van auteursprofielen of -ID’s.