Werkgroep Compententies

Als werkgroep richten we ons op de vakinhoudelijke competenties van de informatiespecialist die in het hbo werkzaam is. We hanteren daarbij de ’10 nieuwe competenties van de informatieprofessional’ zoals KEI en GO-opleidingen ze vastlegden op 29 januari 2016. Algemene competenties op het gebied van communicatie, storytelling en Business Case Management zijn daarnaast van belang.

Daarnaast werken we met het door Kasperkovitz  ‘Resultaten behoeftenonderzoek opleidingen informatievak in Vlaanderen en Nederland’ om de competenties van de informatieprofessionals van de komende jaren in kaart te brengen. Omdat nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe competenties.

Werkgroep

  • Bianca Pannekoek (Hogeschool Utrecht, voorzitter en portefeuillehouder)
  • Moniek Moekotte (Politieacademie Apeldoorn)
  • Eline van Vliet (Inholland)
  • Geesje van den Boer (HAS Hogeschool)
  • Marijke Mentink (Van Hall Larenstein Velp/Leeuwarden)
  • Valeria Alba (Windesheim Zwolle)
  • Albert-Jan Smallegang (Avans Hogeschool)