SHB

Data management

  • Ondersteuning en advies bij het archiveren en beschikbaar stellen van (ruwe) onderzoeksdata via de datarepository van de Hogeschool ter referentie en voor (her)gebruik van de data.
  • Ondersteuning en advies bij het opstellen van datamanagementplannen.
  • Doorverwijzen naar bijvoorbeeld DANS, 3TU of internationale repository’s bij heel grote bestanden, bijzondere formaten en/of langdurige bewaartermijn.

Veel hogescholen zijn momenteel bezig met het opzetten van een structuur voor onderzoeksondersteuning. Bij de inrichting van onderzoeksondersteuning staat de vraag centraal hoe je het onderzoekers zo makkelijk mogelijk maakt, zodat zij zich vooral bezig kunnen houden met de inhoudelijke kanten van het onderzoek.

In het rapport Onderzoeksondersteuning op hogescholen uitgelicht: Vijf voorbeelden uit de praktijk laten vijf hogescholen zien hoe onderzoeksondersteuning bij hun instelling is georganiseerd en welke visie daarachter ligt. Voor dit rapport spraken we onderzoeksondersteuners, onderzoekers en beleidsmakers van Hogeschool Utrecht, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Saxion, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees meer en download het rapport.

Datastewardship

Het rapport Datastewardhip op de kaart en de infographic zijn beschikbaar (in het Nederlands en Engels), op de website van het LCRDM: https://www.lcrdm.nl/handreikingen-datastewardship en op Zenodo https://zenodo.org/record/2669150#.XOPZjqSxV1M

Het protocol geeft centrale richtlijnen voor Research Data Management (RDM) als werkwijze in de onderzoekspraktijk bij Fontys. Het bevat de minimale eisen voor RDM om te kunnen voldoen aan de in de wet gestelde eisen m.b.t dataverwerking binnen praktijkgericht onderzoek: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Lees meer en download het protocol

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders. Om kennisdeling te bevorderen is er deze LCRDM website (lcrdm.nl) met bijbehorend wikiplatform. Ook organiseert het LCDRM landelijke netwerkbijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.

Het doel van het LCRDM is om RDM over vijf jaar een vanzelfsprekend onderdeel van de onderwijs- en onderzoekspraktijk in Nederland te zijn.

Zie ook het LCRDM implementatieplan 2018 e.v.

Nederlandse RDM discussielijst

Deze discussielijst is vergelijkbaar met de JISC RDM Discussion List in de UK. De lijst wordt gehost door het LCRDM in samenwerking met Ecompass

>RDM Discussielijst

Introductie Data-opslag en toegang Datamanagementplannen Online courses Internationaal

HU - video: "Goed omgaan met Onderzoeksdata":