SHB

Links en publicaties

Home » Onderwijs » Information Literacy » Links en publicaties

Links en publicaties

Op deze pagina vind je een selectie van bruikbare websites, blogs en publicaties. Dit overzicht is natuurlijk verre van volledig. Mis je een essentiële link, stuur dan een email aan: [emailadres].

 

Information Literacy Weblog Gezaghebbend weblog van Sheila Webber
IFLA Library Policy and Advocacy Blog - IL IFLA Blog - information literacy tag
Informall Stephane Goldstein
Libraries, Information Literacy and E-Learning Jane Secker
Medialiteracy now Amerikaanse Nationale belangenorganisatie op het gebied medialiteracy onderwijs
Te-learning Wilfred Rubens over technology enhanced learning
Creating Knowledge Noorse conferentie: vindt plaats om de 2-3 jaar
European Conference on Information Literacy (ECIL) Europese conferentie: vindt plaats om de 2 jaar
IL IFLA Section Ter bevordering van internationale samenwerking in het ontwikkelen van Informatievaardigheidsonderwijs voor alle type bibliotheken en instituten.
Librarians Information Literacy Annual Conference (LILAC) Jaarlijkse conferentie georganiseerd door CILIP Information literacy group.
Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie (LOOWI) Tweejaarlijkse kennisdeelbijeenkomst op het gebied van Informatievaardigheid. Het LOOWI is onderdeel van de werkgroep Information literacy
Van Aalten, J., van der Linden, M., Sieverts, E., & Becker, P. (2017). Maak het vindbaar: op schijven, sites en SharePoint. Over: informatiemanagement, informatiesystemen, taxonomieën, thesauri, autorisatielijsten, anthologieën
Mackey, T.P. & Jacobson T.E. (2014). Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners. Chicago: Facet Publishing Handboek over metalitercy
Communications in Information Literacy (CIL) Peer-reviewed, open access tijdschrift over informatievaardigheden in het hoger onderwijs.
Gavin, C. (2008). Teaching information literacy : a conceptual approach. Computer Science  Concrete tips om informatievaardighedenlessen te verbeteren. 
International Journal of Media and Information Literacy Wetenschappelijke artikelen over onderzoeksresultaten op het gebied van media-onderwijs. Ook dit tijdschrift komt 2x per jaar uit.
IP: vakblad voor informatieprofessionals Vakblad voor informatieprofessionals met informatievaardigheid als een van de onderwerpen.
Journal of Information Literacy (JIL) JIL is het professionele tijdschrift van de Engelse CILIP information group. Open Access. Peer reviewed.
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education Peer reviewed tijdschift (2x per jaar) over academisch onderzoek en didactische praktijkuitoefening (door bibliotheken).
Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218–259. De begrippen ‘informatiegeletterdheid’ en ‘digitale geletterdheid’ worden beschreven en beoordeeld door middel van een literatuuronderzoek en analyse.
Eamon, T. (2015). A decade of critical information literacy: a review of the literature. Communications in Information Literacy, 9(1), 24–43 Deze review verkent het onderzoek naar kritische informatiegeletterdheid, inclusief kritische pedagogiek en kritiek op informatievaardigheden, om een toegangspunt te bieden voor deze opkomende en uitdagende benadering van informatievaardigheden.
Mudave, E. (2016). Information Literacy (IL) learning experiences: A literature review. Inkanyiso: Journal of Humanities and Social Sciences, 8(1), 57-68
 
Dinardo, C.O. & Snyder Broussard, M.J. (2019). Commercial tabletop games to teach information literacy. Reference Service Review 47(2), 106-117  
Thema Website Toelichting
     

Lijst volgt.

CILIP – Information Literacy Group Britse werkgroep Information Literacy
Information Education and Information Literacy Working Group (IVIG) Tsjechische werkgroep Information Literacy
Informationskompetenz Duitse groep die zich bezig houdt met bemiddeling en onderzoek t.a.v. informatievaardigheidscompetenties