SHB

LOOWI

Home » Onderwijs » Information Literacy » Over de werkgroep » LOOWI

Landelijk overleg orgaan wetenschappelijke instellingen: LOOWI

Het LOOWI is een overlegorgaan dat kennisdeling op het gebied van informatievaardigheden wil bevorderen door middel van netwerkbijeenkomsten. De insteek van de bijeenkomsten is praktisch en laagdrempelig. Informatiespecialisten en bibliothecarissen laten door middel van presentaties en workshops zien waar zij mee bezig zijn en wat zij ontwikkeld hebben. De bijeenkomsten worden afwisselend gehost door een universiteit of hogeschool.

Informatie over de activiteiten op het gebied van informatievaardigheid bij de verschillende instellingen vind je op het LOOWI-BLOG.

Neem voor meer informatie over het LOOWI contact op met: Lieke Haverkort of Matthieu Sikkema.

 

LOOWI bijeenkomst najaar 2022 vervallen

De LOOWI-bijeenkomst die gepland stond in het najaar van 2022 is helaas komen te vervallen.

In het voorjaar van 2023 zal er wel weer een LOOWI bijeenkomst zijn, bij de Hogeschool van Rotterdam.

 

Verslagen van eerdere LOOWI-bijeenkomsten

Organisator: Inholland

Het thema: Wikipedia in relatie tot informatievaardigheid.

Inhoud: Wij krijgen het boeiende verhaal te horen van ‘binnenuit’ en zullen worden meegenomen door een docent en een conservator in hun ervaringen met Wikipedia. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en interactie.

Programma: Programma LOOWI vrijdag 6 november 2020

Verslag: Verslag LOOWI bijeenkomst 6 november 2020

Presentatiemateriaal: volgt