SHB

Buitenring bijeenkomsten

Home » Onderwijs » Information Literacy » Evenementen » Buitenring bijeenkomsten

AgendaTerugblik op evenementenLOOWI bijeenkomstenBuitenring bijeenkomsten


Buitenringbijeenkomsten

Dit zijn tweejaarlijkse, interactieve bijeenkomsten voor het uitwisselen van informatie tussen de leden van de werkgroep en vertegenwoordigers per bibliotheekinstelling. Ook de buitenring maakt deel uit van de werkgroep maar heeft een iets andere rol. De leden van de buitenring vormen de spil tussen de werkgroep en de niet direct aangesloten collega’s binnen de verschillende instellingen. Zij voorzien de ‘kerngroep’ van input en feedback en houden de eigen collega’s op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep. De lijst met leden van de buitenring vind je hier.

Neem voor meer informatie contact op met:  Mariette Vissers, Leonie Kamminga of Lieke Haverkort.

Volgende buitenringbijeenkomst

De volgende buitenringbijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2023. De exacte datum zal nog worden vastgesteld.

Samenwerken in MS Teams

De werkgroep Information literacy heeft een eigen samenwerkingsomgeving in MS Teams. Wil je toegang tot deze omgeving? Laat het ons weten!

Terugblik op buitenringbijeenkomsten

Bijeenkomst (Her)gebruik Open leermaterialen maart 2023 - buitenring Werkgroep Information Literacy

33 collega’s namen op 20 maart deel aan de buitenringbijeenkomst van de werkgroep. Naast een update van de lopende projecten en een terugblik op de online workshop “ChatGPT en informatievaardigheid” ging het themagedeelte over het (her)gebruiken van open leermaterialen uit ons eigen vakgebied. Met de opbrengsten van de vragen en opdrachten rond dit thema kunnen er weer stappen gezet worden om het (her)gebruiken van leermaterialen information literacy te stimuleren.

Terugblikken op deze bijeenkomst (inclusief de uitkomst van de breakout-room-discussies) kan via deze powerpoint of onderstaande online stream:

Bijeenkomst buitenring Werkgroep Information Literacy - 13 oktober 2022

Op 13 oktober hield de werkgroep Information Literacy haar tweede buitenringbijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was informatie te delen over de activiteiten van de werkgroep en de stand van zaken van diverse projecten. Het interactieve gedeelte van de bijeenkomst bestond dit keer uit het bespreken van stellingen en vragen in breakout rooms.

Ook deze online bijeenkomst had een goede opkomst, 42 deelnemers uit 27 hogescholen en universiteiten.

Terugblikken op deze bijeenkomst kan:

Op 6 december 2021 heeft de eerste buitenringbijeenkomst plaatsgevonden. De 'buitenring' maakt deel uit van de werkgroep, álleen minder actief dan de leden van de 'kerngroep', en bestaat uit een bibliotheekcontactpersoon bij iedere hoger onderwijsinstelling.

De werkgroep heeft zich gepresenteerd en suggesties en feedback opgehaald rond de thema’s die spelen. We kijken terug op een leuke, interactieve en goedbezochte bijeenkomst met meer dan 40 deelnemers van 33 verschillende instellingen.

Mocht je nog eens willen terugblikken op deze bijeenkomst dan kan dat via:

Verder zijn er een aantal oproepjes gedaan tijdens de bijeenkomst. Eén en ander wordt nader toegelicht in het verslag en op de slides, maar hierbij een kort overzicht van contactpersonen en wat gevraagd werd:

  • Monique Schoutsen (monique.schoutsen@ru.nl / 06-28469788): Input en redactieleden voor de website van de Werkgroep Information Literacy.
  • Harrie van der Meer (h.a.l.van.der.meer@hva.nl / 06-29075998): Deelnemers vervolgproject Open Delen. Belangstellenden voor de Kerngroep.
  • Brenda Lems (B.Y.Lems@hr.nl / 06-42985835): Toetsvragen kritisch beoordelen en/of publiceren voor project Delen Toetsvragen. Deelnemers en/of projectleider voor project Badges.
  • Henrietta Hazen (h.hazen@maastrichtuniversity.nl / 06-39266615): Input en organisatoren voor workshops (voor data literacy m.n. HBO-instellingen)