SHB

LOOWI

Home » Onderwijs » Information Literacy » Over de werkgroep » LOOWI

Landelijk overleg orgaan wetenschappelijke instellingen: LOOWI

Het LOOWI is een overlegorgaan dat kennisdeling op het gebied van informatievaardigheden wil bevorderen door middel van netwerkbijeenkomsten. De insteek van de bijeenkomsten is praktisch en laagdrempelig. Informatiespecialisten en bibliothecarissen laten door middel van presentaties en workshops zien waar zij mee bezig zijn en wat zij ontwikkeld hebben. De bijeenkomsten worden afwisselend gehost door een universiteit of hogeschool.

Informatie over de activiteiten op het gebied van informatievaardigheid bij de verschillende instellingen vind je op het LOOWI-BLOG.

Neem voor meer informatie over het LOOWI contact op met: Lieke Haverkort of Matthieu Sikkema.

 

Aankomende LOOWI bijeenkomst voorjaar 2021

Op vrijdag 16 april vindt er weer een LOOWI bijeenkomst plaats. Ook nu weer online via MS TEAMS. De organisatie is in handen van de collega’s van Universiteit Twente.

Het thema is: Library Games. Diverse collega’s delen vanuit verschillende perspectieven hun ervaringen met Library Games; van het bedenken en maken tot het uitvoeren en het moeten aanpassen aan corona tijd.

 

Verslagen van eerdere LOOWI-bijeenkomsten

Organisator: Inholland

Het thema: Wikipedia in relatie tot informatievaardigheid.

Inhoud: Wij krijgen het boeiende verhaal te horen van ‘binnenuit’ en zullen worden meegenomen door een docent en een conservator in hun ervaringen met Wikipedia. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en interactie.

Programma: Programma LOOWI vrijdag 6 november 2020

Verslag: Verslag LOOWI bijeenkomst 6 november 2020

Presentatiemateriaal: volgt