SHB

Test questions

Home » Information Literacy » Teaching resources » Test questions

Open Educational Resources

Open sharing, joint development, maintenance and reuse of educational materials has many advantages, such as quality improvement and more efficient working. The Information Literacy working group works together as a professional community on various aspects, namely:

Search and findSharingReuseCreationTest questions


Test questions

Het maken van kwalitatief goede toetsvragen vergt veel tijd en expertise. Hoe mooi is het dan als je binnen een vakcommunity gebruik kunt maken van elkaars vragen?  

Delen toetsvragen

In het project Delen toetsvragen zijn landelijk toetsvragen op het gebied van Information Literacy gedeeld.  Het doel hiervan was het maken van een kwaliteits- en een efficiencyslag bij het (zowel formatief en summatief) toetsen van informatievaardigheid. Door het delen van toetsvragen is het aanbod toegenomen. Naar verwachting zal de zichtbaarheid van de toetsvragen leiden tot extra aandacht bij de creatie ervan en zorgen voor een kwaliteitsimpuls. Hergebruik van elkaars toetsvragen leidt ten slotte tot meer efficiency, je hoeft het wiel immers niet opnieuw uit te vinden.  

Resultaten project 

Medio september 2022 zijn er ruim 550 goedgekeurde toetsvragen beschikbaar in de toetsitembank Remindo (waarvan ruim 350 NL en ruim 200 EN). Het is mogelijk om vragen te importeren vanuit een andere toetsvragenbank of om vanuit Remindo te exporteren.  

Toegang tot Remindo-omgeving 

Als bibliotheekmedewerker bij een hoger onderwijsinstelling kun je toegang aanvragen tot de toetsitembank Remindo en zelf vragen downloaden of ter inspiratie door de itembank browsen door een mail te sturen naar informationliteracy.nl@gmail.com.

Kwaliteitsmodel

Voor de beoordeling en selectie van toetsvragen is een kwaliteitsmodel Toetsvragen Informatievaardigheid ontwikkeld. Dit kwaliteitsmodel is bovendien een handig hulpmiddel om toetsvragen te herzien die nog niet volledig voldoen.

De resultaten van dit project kun je vinden in het opleveringsdocument.  

Voor meer informatie over borging van het onderhoud en benodigde vervolgactiviteiten, zie het Borgingsdocument.

Aanvullende informatie 

Meer informatie over planning en activiteiten die ten grondslag liggen aan het project kun je vinden in het projectplan.  

Onderhoud aan de toetsvragendatabank vindt plaats door:  

  • Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool)  
  • Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)  
  • Dorien van Mulukom (Hanzehogeschool)  
  • Mariëtte Vissers  (Avans Hogeschool)  
  • Rian Kriesels (VU Amsterdam)  
  • Frea Haandrikman (Erasmus Universiteit Rotterdam)   

Wil je meer informatie?  Neem contact op met Brenda Lems via informationliteracy.nl@gmail.com