SHB

Creation

Home » Information Literacy » Teaching resources » Creation

Open Educational Resources

Open sharing, joint development, maintenance and reuse of educational materials has many advantages, such as quality improvement and more efficient working. The Information Literacy working group works together as a professional community on various aspects, namely:

Search and findSharingReuseCreationTest questions


Creation

Voor onderwerpen waarvoor nog geen onderwijsmateriaal beschikbaar is, kan het gezamenlijk ontwikkelen hiervan voorkomen, dat er landelijk veel dubbel wordt ontwikkeld, en bovendien de kwaliteit ten goede komen.

De eerste serie onderwijsmaterialen die samen met de SHB Werkgroep APA is ontwikkeld zijn de APA7 materialen. Het gaat daarbij om:

  • derde herziene editie van ‘De APA richtlijnen uitgelegd’ (door Werkgroep APA)
  • diverse korte kennisclips die te vinden zijn op You Tube en op auteursrechten.nl.
  • een libguide APA7

Aan het project APA7 hebben collega’s vanuit de UKB/SHB Werkgroep Information literacy en de werkgroep APA (SHB) deelgenomen, te weten: Arjan Doolaar (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Alie Mud (Stenden Hogeschool), Rensje Wicherson (Windesheim), Marijke Mentink (Van Hall Larenstein), Yvonne Schuling en Monika Sieron (Hanzehogeschool Groningen), Daniela Hesmer (Hogeschool van Amsterdam) en Noor Breuning (Universiteit van Amsterdam).

Auteurstool per instelling

Voor het maken van e-learningmodules heb je software (auteurstools) nodig. Het is niet noodzakelijk dat alle instellingen dezelfde software gebruiken hiervoor, maar het kan handig zijn om met instellingen die dezelfde auteurstools gebruiken ervaringen en tips en tricks uit te wisselen. Hieronder een (nog onvolledig) schema. Mail de redactie als je nog niet voorkomt in dit overzicht.

Instelling Auteurstool Contact
Maastricht University LibWizard
Wageningen University & Research Lectora
Hogeschool Rotterdam Wikiwijs
Universiteit Utrecht Life Long Learning Platform/ Moodle
Hogeschool/ Universiteit van Amsterdam Wikiwijs
Radboud Universiteit Xerte (Online Toolkit) monique.schoutsen@ru.nl
Van Hall Larenstein Wikiwijs