Aankondiging: praktische workshopserie over systematic reviews

De UKB/SHB werkgroep Information Literacy organiseert dit voorjaar een vierdelige online workshopreeks Systematic Reviews: de praktijk. Het is een vervolg op de webinar ‘Systematic Reviews: basiskennis en dienstverlening’, die vorig jaar is gegeven. In deze workshopreeks vindt een verdieping van de dienstverlening rondom systematic reviews plaats en wordt een casus …

Rapport Rathenau Instituut: naar hoogwaardig digitaal onderwijs

Onlangs is er een rapport van het Rathenau Instituut verschenen over de kansen en bedreigingen van gedigitaliseerd onderwijs. Dit rapport bevat een aantal waardevolle inzichten voor ons informatiespecialisten. Een van de (twintig) aanbevelingen luidt bijvoorbeeld: ‘Intensiveer de rol van universiteitsbibliotheken als brede en neutrale informatieverstrekker en bij het geven van …

Onderwijsmaterialen APA7 beschikbaar

Het projectteam APA7 heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van een groot aantal onderwijsmaterialen ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Het resultaat mag er zijn. Behalve de derde herziene editie van ‘De APA richtlijnen uitgelegd‘ (door Werkgroep APA) is er een libguide ontwikkeld en een aantal korte …

Project Open Informatievaardighedenonderwijs in the picture

In de Open Education Week is uiteraard flink aandacht besteed aan de oplevering van edusources. In het kader daarvan is Harrie van der Meer als projectleider geïnterviewd over onze bijdrage aan de pilot als vakcommunity informatievaardigheden. Jenny de Werk van SURF heeft een samenvatting van de bevindingen van alle pilotdeelnemers …