Open Access Week 2019: Open Science, Open Mind

Elk jaar in oktober is het Open Access Week, een internationaal evenement rondom open access. Open access (‘open toegang’) is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. De Leeuwarder bibliotheken (de bibliotheken van Van Hall Larenstein, NHL Stenden …

‘What is Open Access?’ in de Open Access Week – ‘good and bad practices’

Wist je dat, ongeveer een jaar na lancering, de SHB-explanimation ‘What is Open Access?‘ al zo’n 3500 keer bekeken is? Als Werkgroep Onderzoeksondersteuning zijn we benieuwd hoe deze SHB-animatie is gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de (vorige of komende) Open Access Week, op websites, tijdens evenementen of bewust niet is gebruikt. Daarom …

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd hebben de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) intensief samengewerkt aan een grondige herziening en verbreding van de code, die al sinds 2004 bestaat. De code zal ingaan op …

HBO Kennisbank vernieuwd

HBO Kennisbank is vernieuwd. Het portaal met praktijkgericht onderzoek en afstudeerproducten heeft een nieuw ontwerp, en is makkelijker doorzoekbaar. Het portaal draagt bij aan kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Open access publiceren stimuleren Ruim 10 jaar na de lancering van HBO Kennisbank was het tijd voor …