‘What is Open Access?’ in de Open Access Week – ‘good and bad practices’

‘What is Open Access?’ in de Open Access Week – ‘good and bad practices’

Wist je dat, ongeveer een jaar na lancering, de SHB-explanimation ‘What is Open Access?‘ al zo’n 3500 keer bekeken is?

Als Werkgroep Onderzoeksondersteuning zijn we benieuwd hoe deze SHB-animatie is gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de (vorige of komende) Open Access Week, op websites, tijdens evenementen of bewust niet is gebruikt. Daarom vragen wij aan jullie om alle ‘good and bad practices’ met ons te delen.

Internationaal is de film opgemerkt door de Université de Lausanne in Zwitserland. De open access-functionaris van die universiteit wil de animatie graag hergebruiken in de vorm van een Franstalige versie. Wanneer deze versie klaar is, laten we het jullie weten.

Ook op nationaal niveau is er aandacht geschonken aan de film. Tijdens het SURF-Seminar ‘Verder bouwen aan open science’ is de animatie meerdere keren (zowel in de plenaire ruimte als bij een van de workshops van die dag) afgespeeld.

De explanimation is gemaakt voor iedereen om te gebruiken en in te zetten binnen de eigen hogeschool. De Open Access Week is hier een goed moment voor.

We denken nog over een leuke vorm om alle gebruik/inzet van / evenementen rondom de animatie via de SHB-site te delen. Wil je laten zien hoe je de explanimation hebt ingezet binnen jouw hogeschool en hoe e.e.a. ontvangen werd? Je reactie is welkom bij Fienke Strijbos (p.j.strijbos@pl.hanze.nl).