Rapport Research support in Nederland – deel 2 & samenvatting

Rapport Research support in Nederland – deel 2 & samenvatting

Veel instellingen zijn bezig met research support. SURF heeft in een serie in beeld gebracht hoe instellingen dit organiseren en wat hun agenda is voor de toekomst. Dit rapport is een bundeling van alle hoofdstukken die eerder zijn gepubliceerd in de SURF Kennisbank en bevat een samenvatting van alle instellingen die deelnamen.

Dit rapport is een vervolg op het in 2016 verschenen rapport Research support in Nederland: De stand van zaken en omvat een bundeling van alle hoofdstukken die in de periode 2017-2018 zijn gepubliceerd in de SURF Kennisbank. Dit rapport komt voort uit het SURF-innovatieproject Support4research. Dit project heeft als doel de SURF-dienstverlening aan onderzoekers beter te laten aansluiten bij de instellingen en haar onderzoekers. Met dit rapport laat SURF zien hoe instellingen hun onderzoeksondersteuning organiseren en welke diensten ze daarvoor aanbieden, zowel eigen diensten als diensten van andere partijen.

Download  deel 2 van het rapport ‘Research support in Nederland’