Open Access Week 2019: Open Science, Open Mind

Open Access Week 2019: Open Science, Open Mind


Elk jaar in oktober is het Open Access Week, een internationaal evenement rondom open access. Open access (‘open toegang’) is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data.

De Leeuwarder bibliotheken (de bibliotheken van Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dbieb en Tresoar) doen dit jaar voor het eerst actief mee met Open Access Week. Gezamenlijk organiseren we van 14 tot en met 17 oktober diverse lezingen en workshops onder de noemer ‘Open Science, Open Mind’.

Meer info: http://leeuwarderbibliotheken.nl/open-access-week/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *