SHB

Metaliteracy

Home » Onderwijs » Information Literacy » Vakinhoud » Metaliteracy


 

Metaliteracy

Bron: https://metaliteracy.org/

De grondleggers van metaliteracy Mackey en Jacobsen (2011) geven aan…

dat Metaliteracy kritisch denken en samenwerking bevordert in een digitaal tijdperk en een uitgebreid kader biedt om effectief deel te nemen aan sociale media en online gemeenschappen. Het is een verenigd construct dat het verwerven, produceren en delen van kennis in samenwerkende online gemeenschappen ondersteunt. Metaliteracy stelt traditionele, op vaardigheden gebaseerde benaderingen van informatiegeletterdheid ter discussie door gerelateerde typen geletterdheid te herkennen en opkomende technologieën te integreren. Standaarddefinities van informatievaardigheden zijn onvoldoende voor de revolutionaire sociale technologieën die momenteel online voorkomen (Mackey & Jacobson, 2011)

Waarom Metaliteracy?

De volgende video geeft een beeld van het belang van metaliteracy.

Het veranderende informatielandschap stelt nieuwe eisen aan de manier waarop wij omgaan met informatie de competenties die daarbij nodig zijn. De volgende illustratie geeft een globaal beeld van deze ontwikkeling.

Bron: https://www.shb-online.nl/wp-content/uploads/2020/11/goal-setting-1955809_640.png

Er zijn vier metaliteracy (hoofd)doelen die elk bestaan uit onderliggende leerdoelen:

Doel 1: Evalueer inhoud actief en evalueer tegelijkertijd de eigen vooroordelen.
Doel 2: Ga ethisch en verantwoord om met alle intellectuele eigendommen.
Doel 3: Produceer en deel informatie in samenwerkings- en participatieve omgevingen.
Doel 4: Ontwikkel leerstrategieën om levenslange persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

De onderliggende leerdoelen vind je op metaliteracy.org. Deze leerdoelen gaan uit van een leven lang leren, in een informatielandschap dat voortdurend verandert. De doelstellingen worden breed opgevat en dienen in verschillende contexten te kunnen worden toegepast.

Elk van die leerdoelen valt in een of meerdere leerdomeinen.

Bij het aanleren van informatievaardigheid spelen in de metaliteracy-benadering verschillende domeinen een rol. Niet alleen cognitieve en gedragsmatige  maar ook affectieve en metacognitieve aspecten zijn van belang. Welke van deze domeinen van toepassing zijn, hangt af van de leerdoelen. In het volgende schema worden de domeinen toegelicht.

Mackey and Jacobson (2014) Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners

Een aantal belangrijke aspecten in de didactische benadering van metaliteracy zijn:

 • Actieve deelname online
 • Zelfreflectie / metacognitie / inzicht verwerven
 • Samenwerken
 • Peer feedback (Vb. Team Based learning)
 • Kritisch (zelf) denken

De metaliterate student heeft de volgende rollen:

(Klik/swipe om door de afbeeldingen te scrollen)

Bron: staging.saltise.ca 

Daarnaast beschikt de metaliterate student over de volgende karakter-eigenschappen:

 • Geïnformeerd
 • SamenwerkendDeelnemen
 • Reflectief
 • Maatschappelijk betrokken
 • Adaptief,
 • Open
 • Productief

In de volgende diashow vind je een aantal praktijkvoorbeelden van toepassingen. Hierin worden ook ACRL frames genoemd die van toepassing zijn op het voorbeeld. In veel opzichten lijken de didactische benaderingen vanuit metaliteracy en het ACRL framework (zie link] op elkaar.

(Klik/swipe om door de afbeeldingen te scrollen.)

Gebruikte bronnen:

Jacobson, T. E., & Mackey, T. P. (Eds.). (2017). Metaliteracy in practice. American Library Association.

Jacobson, T. E., & Mackey, T. P., O’Brian, K. (2017). Empowering Yourself in a Post-Truth World [MOOC]. The State University of New York.

Jacobson, T. E., & Mackey, T. P., O’Brian, K. (n.d.). Metaliteracy [Website]

Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. College & research libraries, 72(1), 62-78.

Mackey, Thomas P., and Trudi E. Jacobson. (2014). Metaliteracy: Reinventing information literacy to empower learners. American Library Association.

Andere bronnen

Metaliteracy.org Officiële Metaliteracy-blog
Metaliteracy MOOC MOOC over Metaliteracy
Empowering Yourself in a Post-Truth World MOOC van The State University of New York van Mackey & Jacobsen