De Hogeschool Bibliotheek gaat op zijn kop

De Hogeschool Bibliotheek gaat op zijn kop

In 2017 zijn in het Uithofgebouw aan de Padualaan de bibliotheken van de zeven Utrechtse faculteiten samengebracht. Een verandering die enkele jaren geleden is ingezet om toekomstbestendig te kunnen worden, legt de manager Marianne Kelder uit. “Je weet niet wat de toekomst precies brengt. Om daarop in te spelen, is het efficiënter om één bibliotheek te creëren. Door automatisering is daarbij veel administratief werk weggevallen. Dat wat we op personeelskosten besparen, zetten we in voor nieuwe vormen van dienstverlening.”

Lees het volledige bericht