Open Access Week 2019: Open Science, Open Mind

Elk jaar in oktober is het Open Access Week, een internationaal evenement rondom open access. Open access (‘open toegang’) is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. De Leeuwarder bibliotheken (de bibliotheken van Van Hall Larenstein, NHL Stenden …

Meer dan 50.000 publicaties op HBO Kennisbank

Sinds begin september bevat de HBO Kennisbank meer dan 50.000 scripties en andere online publicaties. De publicaties zijn afkomstig van een grote groep mensen binnen de 25 deelnemende Nederlandse hogescholen. De HBO Kennisbank wordt gebruikt door studenten, lectoren en onderzoekers om de beschikbare kennis middels artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerscripties wereldwijd …