Vacature: Programmamanager Publiek maken van wetenschap, stichting Pica

Vacature: Programmamanager Publiek maken van wetenschap, stichting Pica

GEZOCHT
Programmamanager Publiek maken van wetenschap (0,2 – 0,4fte)

Stichting Pica wil innovatie in de bibliotheeksector bevorderen, van oudsher door projecten en activiteiten te stimuleren via projectsubsidies, gericht op het versterken van de samenwerking tussen bibliotheken (zowel openbare, hogeschool als wetenschappelijke) en het stimuleren van innovatie bij bibliotheken in de informatieketen.

Het bestuur heeft besloten deze doelstelling en werkwijze op te rekken en actiever op zoek te gaan naar maatschappelijke doelstellingen die het waard zijn om intensiever ondersteund te worden. Zij doet dit middels subsidies in programmalijnen waarmee bibliotheken doelgericht, innovatief en grootschalig kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken.

Een van deze programmalijnen is Publiek maken van wetenschap. De Stichting stelt financiële middelen beschikbaar aan bibliotheken (openbaar, hogeschool of universiteit) en kenniscentra met aansprekende ideeën om de wetenschap in hun regio(‘s) publiek te maken. Voor deze programmalijn zijn we op zoek naar een

Programmamanager
De inzet van voor deze programmalijn is gemiddeld 1 (in het begin mogelijk 2) dag per week. Uitgangspunt is dat je voor een periode van 1 jaar vanuit je eigen organisatie gedetacheerd wordt waarbij je uren uiteraard bekostigd worden door de stichting Pica. Ingangsdatum z.s.m. (notk). UFO-profiel projectmanager 4, salarisschaal 11 (3.746 tot maximaal 5.127 euro).

Je bent het boegbeeld voor de programmalijn en je werkt nauw samen met het koersteam. Je bent proactief, communicatief, analytisch ingesteld en hebt affiniteit met de verschillende bibliotheektypen of kenniscentra.
Taken van de programmamanager:

 • Verder uitwerken van de programmalijn
 • Primair aanspreekpunt voor alle zaken die de programmalijn aangaan
 • Procesbegeleiding bij subsidie-aanvragen
 • Voorbereiden besluitvorming
 • Adviseren van het bestuur
 • Verzorgen van rapportages
 • Zorgen voor correspondentie
 • Promotie en marketing
 • Toetsen van opgeleverde projectresultaten aan projectdoelstellingen
 • Beoordelen nieuwe projectvoorstellen en rapportages en advisering hierover aan het bestuur
 • Onderhouden van contacten met de verschillende projectleiders

Uw reactie
Reactie voor 20 augustus 2021 aan Marjolein Nieboer, bestuurslid Stichting Pica, per e-mail marjolein.nieboer@rug.nl. Nadere informatie kan ook telefonisch worden verstrekt, nadat u een e-mail stuurt. S.v.p. geen acquisitie.