Rapport ‘Een Nederlands netwerk voor datacuratie’

Rapport ‘Een Nederlands netwerk voor datacuratie’


Aangemoedigd door gecoördineerde datacuratieactiviteiten in het buitenland, heeft een LCRDM taakgroep (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management) recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de interesse in, de noodzaak van en de haalbaarheid van een datacuratienetwerk in Nederland. Het doel was uit te zoeken of datacuratie in Nederland zou kunnen profiteren van het delen van ervaring en expertise in een speciaal lichtgewicht professioneel netwerk.
Het blijkt dat datacuratieprocessen in onderzoeksinstituten nog niet optimaal gestandaardiseerd zijn en dat een hogere mate van standaardisatie de datacuratie als belangrijk aspect van de onderzoekscyclus zou kunnen verbeteren. Hiervoor zou een speciaal netwerk waardevol kunnen zijn.

De taakgroep richtte zich specifiek op de behoeften en praktijk van onderzoeksondersteuners en datamanagers van data-archieven, vanaf het moment dat de dataset wordt klaargemaakt voor publicatie en “er iets zou moeten gebeuren met de data” en heeft zich geconcentreerd op de volgende activiteiten:
• Beschrijven van praktijkvoorbeelden van datacuratie aan de hand van het CURATE(D) model.
• Uitzetten van een enquête onder onderzoeksinstellingen die zich bezig houden met datacuratie in Nederland.

Dit rapport presenteert een overzicht van de huidige praktijk van datacuratie in Nederland, de resultaten van de enquête en aanbevelingen voor vervolgstappen. Een basisleesgids ver het onderwerp datacuratie zijn terug te vinden in de bijlagen.
Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo. Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM: www.lcrdm.nl / DOI 10.5281/zenodo.3466631

De LCRDM Taakgroep Data Curation Netwerk bestond uit:
Inge Slouwerhof (Radboud Universiteit), Mijke Jetten (Radboud Universiteit), Christina Elsenga (Rijksuniversiteit Groningen), Nynke de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam), Marjan Grootveld (DANS), Lena Karvovskaya (Universiteit Utrecht), Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed), Madeleine de Smaele (TUDelft), Richard Visscher (Hogeschool Inholland), Boudewijn van den Berg (LCRDM), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Met medewerking van
Cynthia Hudson-Vitale (Pennsylvania State University, Data Curation Network), Lisa Johnston (University of Minnesota Libraries, Data Curation Network), Alastair Dunning (TU Delft, Liaison LCRDM adviesgroep)
Bij de totstandkoming van dit rapport is gebruik gemaakt van een enquête en een aangepast model van CURATE(D). Met dank aan de deelnemers aan de enquête en aan de mensen die het CURATE(D) model hebben ingevuld.

Een Nederlands netwerk voor datacuratie

Dutch data curation network

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *