SHB

Informatievaardigheden

Uitleg van het zoekproces, training van en advies bij het gebruik van (digitale) informatiebronnen en het gebruik van bronvermelding in de toepasselijke citatiestijl (bijvoorbeeld de APA-stijl).

Contactpersoon:

Informatievaardigheden: Harrie van der Meer, h.a.l.van.der.meer[at]hva.nl
Andere SHB onderzoekszaken: Elise van Schip, e.m.j.van.schip[at]hva.nl

Korte omschrijving:

Bijdrage aan informatievaardigheid studenten/docenten/onderzoekers door het verzorgen van workshops, aanbieden van online materiaal (handleidingen / cursussen / filmpjes) en advisering op maat.

Doelgroep:

Studenten, docenten, onderzoekers

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

 • verzorgen van workshops voor studenten (Zo veel mogelijk geintegreerd in bestaande projecten, steeds meer blended en volgens flipped classroom model, voorkeur leerlijnen)
 • verzorgen van workshops docenten (deels t.b.v. train-de-trainer)
 • maken van (digitaal) lesmateriaal en handleidingen
  advisering, hulp op maat
 • in ontwikkeling: dienst aan docent bij selectie studiemateriaal (vb. t.b.v. boekenlijsten / readers)

Stand van zaken:

Peilers in beleid: blended learning, betere verdeling rollen van informatiespecialist en docent, projectintegratie, aansluiting bij onderzoek.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan:

 • Uitrollen blended learning / flipped classroom
 • Beschrijven / opzetten leerlijnen i.s.m. opleidingen
 • Train-de-trainer waar nodig

Aan de werkgroep Informatievaardigheid nemen binnenkort ook UB mensen deel. Bij UB wordt behoefte leerlijnen nog verder onderzocht.

Korte omschrijving:

Keuzevak ‘Vaardig zoeken in de Mist’.

Uit het rapport ‘Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs’ van het KNAW is gebleken dat studenten aan een Hbo-opleiding beginnen met een achterstand op het gebied van informatievaardigheden. Daarnaast blijkt uit verschillende enquêtes dat studenten te weinig door docenten worden ondersteund in het vergaren van informatievaardigheden. In samenwerking met de Haagse Hogeschool is daarom het vak ‘Vaardig zoeken in de Mist’ ontworpen, wat bij de Hogeschool Rotterdam door de Informatiespecialisten van de mediatheken als keuzevak aan studenten wordt aangeboden.

Tijdens dit keuzevak wordt er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van informatievaardigheden; het ontwerpen van een zoekstrategie, het zoeken naar informatie en het verwerken van informatie. Het vak wordt aangeboden volgens het zogenaamde ‘Blended Learning’ Model, dit betekent dat de studenten zowel bijeenkomsten met de docent hebben als een Online Programma waarin lesstof wordt behandeld. De opdrachten die voor dit vak gemaakt moeten worden bestaan uit zowel individuele als groepsopdrachten.

In de bijlage van deze Factsheet is de aangepaste Studiehandleiding te vinden, waarin informatie is te vinden over de opbouw van het vak. Daarnaast is er een printscreen van het online programma (Edumundo genaamd) bijgevoegd.

Doelgroep:

De doelgroep van dit keuzevak bestaat uit studenten.

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

Zoals eerder aangegeven wordt de lesstof van het keuzevak behandeld door de combinatie van bijeenkomsten met de docent en door het werken aan opdrachten in het Online Programma. De werkzaamheden die voor het geven van het vak verricht worden bestaan dan ook uit het voorbereiden en geven van de lessen (7 lessen in totaal) en het nakijken van de opdrachten.

Stand van zaken:

Op dit moment is het vak verschillende keren aangeboden, elke keer werd het vak gevolgd door gemotiveerde studenten. De evaluatie door studenten van het vak is zeer positief, als sterk punt wordt aangegeven dat de studenten het als plezierig ervaren dat er concrete tools worden aangereikt, zoals ‘Cited by’ en ‘Cite’ in Google Scholar. Daarnaast ervaren de studenten het als positief dat ze regelmatig feedback ontvangen op hun gemaakte werk en dat er regelmatig lesstof wordt herhaald.

De positieve evaluatie heeft ertoe geleid dat ook in het jaar 2015-2016 het keuzevak op de Hogeschool Rotterdam zal worden aangeboden door de Embedded Librarians.

Korte omschrijving:

Train de Trainer – Workshops informatievaardigheden voor docenten (2015)

Uit het rapport ‘Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs’ van het KNAW is gebleken dat studenten aan een Hbo-opleiding beginnen met een achterstand op het gebied van informatievaardigheden. Daarnaast blijkt uit verschillende enquêtes dat studenten te weinig door docenten worden ondersteund in het vergaren van informatievaardigheden. Om deze reden hebben de Informatiespecialisten van de mediatheken van de Hogeschool Rotterdam enkele workshops ontwikkeld
die gericht zijn op het versterken van de informatievaardigheden van docenten.

Tijdens de workshops wordt er natuurlijk aandacht besteed aan het gericht zoeken in databanken en hoe zoekmachines werken, maar wordt ook dieper ingegaan op het begeleiden van studenten. Hierbij kunt u denken aan praktische vragen als: ‘hoe te voorkomen dat studenten eenzijdige of verouderde informatie
aanleveren?’, ‘hoe te vermijden dat studenten plagiaat plegen?’ en ‘welke ondersteuning kan de mediatheek mij bieden?’.

De workshops hebben een praktische inslag, zo worden de workshops afgestemd op het vakgebied en de vakspecifieke interesses van de docent en vinden de workshops plaats in lokalen met computers, waar iedereen toegang heeft tot de al dan niet specifiek voor de HR aangeschafte zoekmachines, databanken,
films, elektronische tijdschriften en e-books.

Doelgroep:

Docenten

Procesbeschrijving/werkzaamheden:

Praktijkgerichte workshop, afgestemd op het vakgebied en de vakspecifieke interesses van docenten. De
Informatiespecialisten die deze workshops geven hebben zich verdiept in een bepaald vak- en
interessegebied, zodat elke docent en elk docententeam gerichte informatie aangeboden krijgt.

Stand van zaken:

Regelmatig worden de verschillende workshops aan docenten en docententeams aangeboden. De evaluatie van de workshops zijn uitsluitend positief en leiden vaak tot nieuwe workshopaanvragen van andere docenten en andere docententeams.

Wel realiseren docenten zich dat het gaat om vaardigheden en wordt door docenten regelmatig aangegeven dat één enkele workshop vaak niet voldoende is om alle vaardigheden onder de knie te krijgen. Om dit op te lossen stellen de Informatiespecialisten van de mediatheken van Hogeschool Rotterdam regelmatig voor een workshop te geven aan de studenten, waar docenten die al eerder een workshop informatievaardigheden hebben gevolgd bij komen zitten.

Op deze manier kunnen docenten op een minder intensieve manier toch aan hun vaardigheden blijven
spijkeren en kunnen docent en Informatiespecialist gezamenlijk ingaan op de praktische
informatievaardigheidsproblemen waar studenten tegenaan lopen.

Cursusomschrijving “Informatiegebruik in de onderwijspraktijk”

Informatievaardigheden programma van NHL

Korte omschrijving:

Sinds academisch jaar 2017/18 is het onderwijs bij Hotelschool The Hague gebaseerd op het concept "Significant Learning" van Dee Fink.

We ontwierpen we een online course voor eerstejaars studenten die voorbereid moet worden voorafgaand aan de les. Tijdens de les is er een passen de studenten het geleerde toe in spelvorm. De online course bestaat uit 8 onderdelen, te weten:

 1. What are Information Literacy Skills?
 2. The Media Centre website
 3. The catalogue
 4. Effective Google search
 5. Evaluating websites
 6. Zotero
 7. Final test

Download hier een multimedia PDF met voorbeelden.

[wpdm_tree category=”informatievaardigheden” order=”asc”]