20 Maart: Themamiddag Licentiemanagement in een nieuw decennium: trends en ontwikkelingen

Hoe komen collectieve licenties tot stand? Op welke manier zijn recente ontwikkelingen op het gebied van licentiemanagement van invloed op de onderhandelingen met uitgevers? En hoe vertegenwoordigt de SHB werkgroep Licenties de hogescholen hierin? Tijdens deze themamiddag wordt de werkwijze van de werkgroep en de wisselwerking tussen SURFmarket, hogescholen en …

“Kijkje in de Keuken” bij Breda University of applied sciences

De nieuwe Bibliotheek van de Breda University of Applied Sciences (BUas) gevestigd in een klooster is zojuist geopend. Als  “huiskamer van de hogeschool” is de Bibliotheek er voor haar doelgroep. Niet alleen door collectie en workshops informatievaardigheden. Maar ook als fysiek centrum dat verbindingen mogelijk maakt tussen studenten onderling en met docenten/onderzoekers. Hoe …

Ingezonden bericht: Wie heeft er ervaring met Print on demand?

Binnen hogeschool Saxion worden door docenten open textbooks geschreven onder CC licentie. Nu willen zij gevraagd ook een fysiek exemplaar kunnen verkopen. Ik heb de vraag gekregen of wij daar als bibliotheek een rol in kunnen spelen. Dit is nieuw voor ons.  Zijn er hoger onderwijsinstellingen waar dit al wordt …

Op donderdagmiddag 23 januari gaat de nieuwe site van Auteursrechten.nl live!

Aanleiding vernieuwing In 2019 is aan het NAI-hbo en het NAI-wo de vraag gesteld of zij tevreden waren met de opzet en inhoud van Auteursrechten.nl. Hieruit bleek een update van de content en een betere gebruiksvriendelijkheid gewenst. Het afgelopen jaar heeft de redactie samen met SURF daarom hard gewerkt aan …

Rapport ‘Een Nederlands netwerk voor datacuratie’

Aangemoedigd door gecoördineerde datacuratieactiviteiten in het buitenland, heeft een LCRDM taakgroep (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management) recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de interesse in, de noodzaak van en de haalbaarheid van een datacuratienetwerk in Nederland. Het doel was uit te zoeken of datacuratie in Nederland zou kunnen profiteren van het …

Nu beschikbaar: ‘Omgang met pseudonimisering en sleutelbestanden bij kleinschalig onderzoek – enkele basisstappen’

Rapport van de Taakgroep Pseudonimisering van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) – Simone van Kleef, Jan Lucas van der Ploeg, Martiene Moester (et al) Lees meer  

E-books in de hogeschoolbibliotheek: ervaringen en trends

Op dinsdag 3 december vond bij SURF een drukbezochte bijeenkomst plaats waarin uitgeverijen en vertegenwoordigers van hogeschoolbibliotheken met elkaar spraken over de toekomst van het e-book in de hogeschoolbibliotheek. De bijeenkomst was georganiseerd door de Werkgroep Licenties van het SHB in samenwerking met SURF. Een viertal uitgeverijen die actief zijn …

Landelijke ontwikkelingen praktijkgericht onderzoek

Landelijke ontwikkelingen  Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de stand van zaken van praktijkgericht onderzoek, maar ook het toekomstbeeld en versnellingsopties voor het verder vergroten van de impact van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning wordt gebruikt als input voor …