Oproep SHB Bestuur: Teken de petities tegen 21% btw op boeken

Oproep SHB Bestuur: Teken de petities tegen 21% btw op boeken

Beste SHB leden,

Ook wij, hogeschoolbibliotheken, zullen de gevolgen ondervinden van de voorgenomen BTW verhoging van 12% op boeken. Om maar een paar concrete voorbeelden te noemen: We gaan dit merken in onze bestedingen van collectiebudgetten (ook digitale publicaties vallen onder deze verhoging!) en onze studenten zullen helaas nog meer onkosten krijgen in het verwerven van voorgeschreven literatuur.

De petities boekenpetitie.petities.nl of  Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee – Petitie24.nl staan open voor ondertekening, laten we daar zoveel mogelijk onze stem horen door deze te ondertekenen!

SHB bestuur: Tecla ten Berge, Sarah Zaunbrechner, Bianca Pannekoek, Gerdie Limonard, Mathieu Sikkema

7 reacties

  1. If you have a garden and a library, you have everything you need.

    Marcus Tullius Cicero, a Roman philosopher, once famously said, ‘If you have a garden and a library, you have everything you need.’ At first glance, this quote may seem simple and straightforward, emphasizing the significance of two essentials: knowledge and nature. However, by delving deeper into its meaning and exploring an unexpected philosophical concept, we can uncover a profound message about the interconnectedness of inner and outer worlds. In its simplest interpretation, Cicero’s quote suggests that having access to both a garden and a library provides us with all the necessities for a fulfilling life. The garden represents nature, with its beauty, tranquility, and the connection to the earth. It symbolizes a place of harmony where one can escape from the burdens of daily life and find solace in the serenity of the natural world. On the other hand, the library embodies the world of knowledge, wisdom, and intellectual growth. It is a sanctuary of books, a space where one can explore new ideas, learn from the past, and expand their horizons through literature and academia.

    Bianca Pannekoek
  2. Studenten kopen nu al geen boeken omdat ze te duur zijn en academische bibliotheken zullen nu in tijden van bezuinigingen hun (digitale) collecties verder moeten laten krimen. Dit plan gaat ten koste van cultuur, leesvaardigheid, onderwijs en onderzoek. Een zeer slechte zaak. Bulgarije is het enige land in Europa met een hoog btw-tarief op fysieke boeken.

    Martin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *