Publicaties

Het SHB is het kennis- en expertisenetwerk voor hogeschoolbibliotheken. Het SHB wil de hogeschoolbibliotheken helpen maximaal relevant te blijven in hun hogeschool. Daarvoor is toegang tot informatie en publicaties cruciaal. Het SHB wil kennis ontsluiten en onderzoek, best practices en innovaties delen, zodat de hogeschoolbibliotheken elkaar kunnen versterken. Belangrijke publicaties …

Best Practices

In de hogescholen en hogeschoolbibliotheken zijn veel mooie voorbeelden te vinden van best practices. Laat je inspireren door voorbeelden van anderen! Kijk ook rond in je eigen organisatie. Welke mooie voorbeelden heb je zelf, die je kunt delen met anderen? Stuur ze naar: shbarchief@gmail.com

Evenementen

Overzicht van relevante congressen, activiteiten en themadagen op het terrein van bibliotheek, informatie, onderwijs en onderzoek. Bezoek je een congres? Deel ook je verslag of je bevindingen op SHB Online!