Open Access in de belangstelling!

Open Access in de belangstelling!

Vanaf 2020 mogen wetenschappers (betaald met belastinggeld) uitsluitend nog in tijdschriften publiceren die hun inhoud gratis beschikbaar stellen. Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken staat volledig achter het concept van OpenAccess en daarmee de invoering ervan binnen het HBO.

Het SHB verstaat onder Open Access het zo open mogelijk verspreiden, delen en hergebruiken van de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het HBO. Dit betreft zowel de kennisproducten van studenten, docenten en onderzoekers, zoals scripties, leermiddelen (Open Educational Resources OER), open textbooks, vak- en onderzoekpublicaties als ook andersoortige producten die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek. Zie de publicatie ‘SHB Visie op Open Access’.

Lees meer: