SURF: NPPO update

Achter de schermen is hard gewerkt aan het nationaal platform voor praktijkgericht onderzoek. Onder de werktitel NPPO hebben we ook het laatste jaar weer grote stappen gezet op het gebied van de technische ontwikkeling van het platform, de vormgeving, het aansluiten bij de wensen van de mogelijke gebruikers, de governance en de …

Landelijke ontwikkelingen praktijkgericht onderzoek

Landelijke ontwikkelingen  Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de stand van zaken van praktijkgericht onderzoek, maar ook het toekomstbeeld en versnellingsopties voor het verder vergroten van de impact van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning wordt gebruikt als input voor …