Landelijke ontwikkelingen praktijkgericht onderzoek

Landelijke ontwikkelingen praktijkgericht onderzoek

Landelijke ontwikkelingen 
Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de stand van zaken van praktijkgericht onderzoek, maar ook het toekomstbeeld en versnellingsopties voor het verder vergroten van de impact van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning wordt gebruikt als input voor de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *