SHB zoekt werkgroeplid licenties

SHB zoekt werkgroeplid licenties

Het SHB is op zoek naar een enthousiaste, pro-actieve collega, die de werkgroep Licenties wil komen versterken.
Het profiel behorende bij de openstaande vacature is hieronder beschreven. Reacties kunnen worden gericht aan de ambtelijk secretaris van SHB Linda Hurkmans.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Raymond Snijders.

Vacature Leden werkgroep Licenties

De werkgroep Licenties werkt aan de verbetering van de kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van kennis, strategisch partnerschap en vergroting van expertise op het gebied van licenties in hogeschoolbibliotheken.
(Kern)taken van de werkgroep:

 • Draagt zorg voor een adequaat proces van het afsluiten t/m het beëindigen van bemiddelingsovereenkomsten voor licenties van databanken voor leden van het SHB. Hierbij wordt door SURF een aansluitend aanbod van databanken aan de leden geboden onder de juiste (vooraf vastgestelde) voorwaarden en tegen de meest gunstige prijzen.
 • Zorgt i.s.m. SURF voor een goede behartiging van belangen van leden tijdens de onderhandelingen met diverse uitgeverijen.
 • Organiseert LCP-dagen voor leden met als centraal thema “digitale bronnen”.
 • Houdt toezicht op het proces van het tot stand komen van bemiddelingsovereenkomsten.
 • Brengt advies uit aan het SHB-bestuur inzake licenties en digitale bronnen (databanken, e-journals, e-books, gebruiksrechten etc.).
 • Levert een bijdrage aan projecten / onderzoeken die door het SHB bestuur, los van de reguliere opdracht, uitgevoerd dienen te worden.

Samenstelling

De werkgroep is samengesteld uit minimaal 6 personen, aangevuld met één lid namens het SHB bestuur. Daarnaast draagt de werkgroep zorg voor een evenwicht in de verschillende expertises die gevraagd worden: inhoudelijke expertise, expertise van de markt, expertise op het gebied van de techniek en expertise op het gebied van leveranciersmanagement (o.a. onderhandelen).

In verband met een vacature in de werkgroep zijn we op zoek naar een enthousiaste en pro-actieve collega.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • ervaring heeft met licenties afsluiten en onderhandelen met uitgevers;
 • in staat is om de belangen van haar SHB achterban (leden) te behartigen enover de grenzen van de eigen instelling te kijken;
 • visie en zicht heeft op de ontwikkelingen en innovaties op het gebied vanlicenties en de problematiek omtrent licenties binnen hogeschoolbibliotheken;
 • oplossings- en resultaatgericht is;
 • kennis heeft van markt en leveranciersmanagement;
 • de Engelse taal (schriftelijk en mondeling) goed beheerst, aangezien de werkgroepveel contact heeft met internationale uitgeverijen.

Tijdsinvestering

De Werkgroep Licenties komt maandelijks bij elkaar. De vergaderingen vinden meestal online plaats. Minimaal 1x per jaar wordt een licentiecontactpersonen (LCP) dag georganiseerd. De tijdsinvestering is mede afhankelijk van de in te vullen rol en taakverdeling:

 • Voorzitter (met rapportagetaken aan het bestuur ) 2 uur per week
 • Secretaris 1 uur per week
 • Dossierhouder (lid werkgroep) max. 1 uur per week (afhankelijk van de complexiteitvan de dossiers)

Contactpersoon

Raymond Snijders (rgj.snijders@windesheim.nl)

Heb je interesse om de werkgroep Licenties te komen versterken? We ontvangen graag uiterlijk 22 december 2022 je reactie via shb.secretariaat@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *