Reactie van het SHB op het Nationaal Plan Open Science en het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Reactie van het SHB op het Nationaal Plan Open Science en het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Het bestuur van het kennisnetwerk van hogeschoolbibliotheken (SHB) wil, naar aanleiding van de in het Nationaal Plan Open Science (hierna NPOS) opgestelde ambities en de binnen het Regeerakkoord genoemde financiële kaders ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, door middel van deze notitie graag haar visie neerleggen met betrekking tot de huidige en toekomstige onderzoeksondersteuning binnen hogescholen en de rol die het SHB daarin voor zichzelf ziet.