OCLC-UKB Kennisdelingsbijeenkomsten – Open Content

OCLC-UKB Kennisdelingsbijeenkomsten – Open Content

Bibliotheken lopen voorop in het mogelijk maken van Open Access en FAIR data. Het open delen van kennis en informatie krijgt steeds meer aandacht en beperkt zich niet meer tot tekst en data of tot het onderzoeksdomein. Deze ontwikkeling wordt bevorderd door factoren zoals nationale stimuleringsregelingen en COVID-19. Deze verschuiving naar open content in de breedste zin vereist aanpassingen in de werkzaamheden, prioriteiten, collecties en diensten van bibliotheken. Hoe spelen bibliotheken hier optimaal op in?

OCLC heeft eind 2018-begin 2019 een internationale survey uitgezet om activiteiten van bibliotheken op het gebied van Open Content in kaart te brengen. Het Research rapport “Open Content Activities in Libraries: Same Direction, Different Trajectories” laat zien dat bibliotheken in het hoger onderwijs en onderzoek steeds meer inzetten op open content over de hele breedte van hun dienstenportfolio. Een nadere uitwerking van de Nederlandse situatie biedt een kans de ontwikkelingen in internationaal vergelijkend perspectief te beschouwen.

Met dit perspectief als startpunt, organiseert OCLC samen met UKB een reeks webinars over open content. De discussiereeks is open voor alle medewerkers van UKB/SHB die met en voor open content (willen) werken. Hoe meer perspectieven om de tafel, hoe beter! We willen de silo’s doorbreken: collectieontwikkeling, OA en licentiebeheer, e-resource management, institutionele repository, CRIS, onderzoeksdata, publiceren van OA, beheer en ontsluiting van gedigitaliseerde collecties (beeldbank), open onderwijsmaterialen, assessment & benchmarking, research impact/bibliometrie … iedereen is welkom.

OCLC en UKB willen een discussie op gang brengen aan de hand van een aantal bevindingen en vragen die naar voren zijn gekomen bij de uitwerking van de Nederlandse uitkomsten van de enquête, waaronder:

  • Hoe expliciet of impliciet maakt open content onderdeel uit van uw bibliotheekcollecties en dienstverlening?  
  • Wat is de positie van de IR in Nederland, vooral gezien de groei van de CRIS? En wat betekent dit voor de content: hoe gaat u daarmee om? 
  • Open publishing is relatief minder sterk in Nederland – hoe zit dat precies? 
  • Wat is de sturingsimpact van nationale stimuleringsregelingen op deze activiteiten? 

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de OCLC – UKB kennisdelingsbijeenkomsten. Wij vragen je om deze uitnodiging in bredere kring te verspreiden binnen je organisatie.

Agenda

De kennisdelingsbijeenkomsten bestaan uit 3 onderdelen:

  • Een plenaire kick off waarin we het discussiestuk presenteren (9 februari)
  • Een groepsdiscussie sessie van 90 minuten om samen dieper in de materie te duiken én van elkaar te leren (er zijn verschillende opties in februari/begin maart);
  • Een plenaire afsluiting waarin de belangrijkste discussie- en leerpunten besproken worden (9 maart).

Kijk voor meer informatie op onze website (OCLC-UKB Kennisdelingsbijeenkomsten website) en meld je direct aan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *