Nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen SHB en SURFmarket afgesloten

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen SHB en SURFmarket afgesloten

Op vrijdag 7 december zijn het SHB en SURFmarket een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan. In de DVO spreken we met elkaar alles af wat te maken heeft met (content-) licenties voor hogeschoolbibliotheken, wat SURFmarket hierin voor de hogeschoolbibliotheken doet en wat de rol is van de Werkgroep Licenties van het SHB in dit geheel.

De nieuwe DVO geldt voor de jaren 2019 en 2020 en bouwt voort op de huidige DVO. De SHB leden samen gaan volgend jaar net zoveel betalen als in 2018. De komende jaren zal in het onderhandelproces steeds meer gewerkt worden volgens een vooraf opgesteld ‘startdossier’ waarin de voornaamste onderhandelpunten en –doelen zijn opgenomen (prijzen, gebruiksrecht, toegang, beschikbaarheid etc.). Op deze manier hopen we voor de hogeschoolbibliotheken onder nog scherpere leveringsvoorwaarden overeenkomsten te kunnen afsluiten.