Laten we tips uitwisselen! We beginnen met De HHS.

Laten we tips uitwisselen! We beginnen met De HHS.

Dinsdag 17 maart is er door de SHB leden per mail uitgewisseld wat ieder zoal aan maatregelen heeft getroffen en dan blijkt dat we nagenoeg allemaal de locaties gesloten hebben (enkele zijn  deze week nog open )  en ons richten op digitale  ondersteuning. De bibliotheken blijken goed terug te kunnen vallen op digitale collecties en het per mail beantwoorden van vragen. Het is nog wel even zoeken naar thuiswerkzaamheden voor ondersteunende medewerkers die doorgaans veel werkplek gebonden werkzaamheden verrichten en  in de publieksdienst actief zijn. Daarom wisselen we graag tips uit, we gaan de SHB site inzetten voor meer uitwisseling van ideeën.  

De HHS.

De bibliotheek van de Haagse is dicht omdat voorkomen moet worden dat er toch , zoals gebruikelijk, in grote getalen studenten naar school komen en we hen en de bibliotheekmedewerkers willen en moeten beschermen.

Voor de gebruikers hebben we op de website gemeld dat we digitaal bereikbaar zijn en de digitale collectie 24/7 beschikbaar is. De inleverdatum van boeken is verlengd. Het IBL is grotendeels stil komen te liggen door de onderlinge (personele) afhankelijkheid van bibliotheken.

De bibliotheekcollega’s zijn nagenoeg allemaal thuis aan het werk. En dat geeft een andere dimensie. Deze situatie biedt bij uitstek gelegenheid om docenten te ondersteunen met info over de databanken en de mogelijkheden hoe deze zijn in te zetten bij blended learning. Het digitale onderwijs krijgt een enorme boost en daar kunnen wij van profiteren door onze bronnen met dit perspectief onder de aandacht te brengen.

Onze leerlijn informatievaardigheden bestaat deels uit digitale trainingen, inclusief toetsen,  en dat sluit goed aan bij de noodzaak om nu online onderwijs te verzorgen. Voor onderzoekers hebben we tools zoals Refworks en Atlas,ti en onlangs hebben we een uitgebreide digitale training OA publiceren afgerond, goede timing!

We zien het  als kans dat we andere zaken kunnen oppakken nu er geen trainingen op locatie gegeven worden, geen baliediensten zijn en overleggen een stuk minder tijd in beslag nemen.  Dus nu tijd om meters te maken met de zaken zoals attenderingen inrichten, kritisch onze linkresolver beoordelen, jaarplannen van faculteiten en lectoraten op raakvlakken bestuderen enz, enz, 

Indien iemand tips heeft hoe we zaken kunnen uitwisselen of samen uitwerken dan zou dat mooi zijn! Zie ook de linkjes naar de bibliotheken waar in veel gevallen zichtbaar is wie wat bij de instelling doet. Dus zoek collega’s op die voor vergelijkbare zaken verantwoordelijk is als je wilt samenwerken.  Vooral het uitwisselen van digitale uitleg.handleidingen, presentaties zijn welkom!

Heb je tips die je wilt delen? Klik dan op de homepage op “Iets te melden?” links onderin.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *