Informatievaardigheden met behulp van Pitch2Peer

Informatievaardigheden met behulp van Pitch2Peer

Hieronder vind je een voorbeeld van een best practice van de Radboud Universiteit. Heb je zelf een voorbeeld van een best practice op het gebied van informatievaardigheidsonderwijs? Neem dan contact op met de werkgroep Information Literacy.

(Inter)actieve informatievaardigheden met behulp van Pitch2Peer in de masterfase bij de Radboud Universiteit

In het (master)vak Strategic Change van de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit spelen informatievaardigheden, kritische reflectie en zelfstandigheid een belangrijke rol. De studenten houden gedurende de gehele cursus een soort zoeklogboek (search tracker) van hun zoekacties bij en geven via het programma Pitch2Peer feedback op elkaar over de gevonden artikelen en de daarvoor gebruikte zoekmethoden.
De werkgroepbijeenkomsten hebben wisselende thema’s en worden geleid door steeds een ander groepje studenten op basis van twee door hen gevonden kernartikelen over dit thema. Deze door de studenten zelf gevonden artikelen vormen uiteindelijk (samen met de voorgeschreven literatuur) de tentamenstof.

Opzet van de cursus
In de eerste week van de cursus verzorgen de informatiespecialisten twee bijeenkomsten over het systematisch zoeken naar literatuur. De studenten frissen hier hun basisvaardigheden (zoektechnieken en zoekstrategieën) weer op en worden aan het werk gezet met het doen van systematische zoekopdrachten in zoeksystemen als Business Source Complete en Web of Science, waarbij ook de wat geavanceerdere zoektechnieken en –strategieën aan bod komen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de evaluatie van de gevonden literatuur aan de hand van onder meer de impactfactor en de H-index. Gedurende de looptijd van het vak worden facultatief EndNote workshops aangeboden.
In de tweede week beginnen de reguliere werkgroepen. De groepjes studenten die een werkgroep moeten geven wordt gevraagd om in hun presentatie niet alleen inhoudelijk aandacht te besteden aan de gevonden artikelen, maar ook om expliciet te laten zien hoe ze die gevonden hebben en op basis van welke criteria ze juist deze twee artikelen hebben geselecteerd als lesstof.

Studenten leren van elkaar
Twee dagen voor de werkgroepbijeenkomst moeten de presenterende groepjes hun PowerPoint slide, waarop ze de door hen gevonden artikelen en de daarbij gebruikte zoekvraag presenteren, uploaden in het feedbackprogramma Pitch2Peer. Om beter zicht te krijgen op het zoekproces houden de studenten hun zoekacties bij in de door het bibliotheekteam ontwikkelde search tracker, die ook via Pitch2Peer wordt ingeleverd. Aan de hand van een set vooraf opgestelde criteria, zoals gebruikte zoeksystemen, zoektermen, zoektechnieken en reproduceerbaarheid, geeft de rest van de studenten vervolgens feedback op het zoekproces. De groepjes verwerken deze feedback in hun uiteindelijke presentatie tijdens ‘hun’ werkgroep. Tijdens elke werkgroep zijn de informatiespecialisten aanwezig om aanvullende tips te geven.

Informatiespecialisten Norma Fötsch en Maarten Gubbels over de cursus:
‘Aan de hand van de ingeleverde search trackers was al snel vooruitgang te zien. Aan het begin kwamen we nog veel fouten tegen, bijvoorbeeld bij het formuleren van zoektermen en het gebruik van zoektechnieken. In de laatste ingeleverde search trackers lieten de studenten mooi zien dat ze op een systematische manier naar literatuur kunnen zoeken, daarover op een transparante manier kunnen rapporteren en ook de meer geavanceerde zoektechnieken beheersen’.

Mocht je meer willen weten over dit project neem dan contact op met het NSM Library Team via infofm@ubn.ru.nl.

Zie voor het nut van peer feedback onder andere dit recente artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *