COVID-19 and the Information Literacy Crisis

COVID-19 and the Information Literacy Crisis

In Online searcher van september/oktober een warm pleidooi voor meer aandacht en erkenning voor informatievaardigheid in het onderwijs. Studenten zijn teveel aan hun lot overgelaten als het gaat om het zoeken en beoordelen van informatie. William Badke geeft voorbeelden van studenten en professoren die zich bijvoorbeeld niet bewust zijn van academische bronnen. Daar ligt gelijk de link met COVID19: behoefte aan nauwkeurige informatie en de aanwezigheid van valse berichten en vooringenomenheid en tunnelvisie van verspreiders van informatie. Tot zover een goed en herkenbaar verhaal. Toch zou zijn betoog aan kracht winnen als hij het begrip autoriteit verder zou uitwerken. De indruk zou kunnen ontstaan dat  er een tweedeling is, aan de ene kant “autoriteiten” die de waarheid in pacht hebben, maar steeds minder worden vertrouwd, en complotdenkers die alles maar geloven zonder “basis”. Een goede aanvulling zou zijn dat die autoriteiten geen homogene groep vormen en autoriteit bovendien geconstrueerd en contextueel is (ACRL Framework). Die variatie aan wetenschappelijke inzichten zorgt ervoor dat wetenschap groeit. In dat kader is het zorgelijk dat er wetenschappers en professionals  worden verwijderd van social media platforms wanneer hun bevindingen niet overeenkomen met de officiële COVID richtlijnen. Daarbij wordt de COVID19 policy (en de autoriteiten daarachter) als meetlat gebruikt. Ook hierin schuilt dezelfde vooringenomenheid waarvoor de auteur waarschuwt. Laten we er vooral voor zorgen dat het open debat blijft plaatsvinden en we kritisch zijn naar alle bronnen van informatie. De auteur heeft volledig gelijk dat deze corona tijd het belang van de ontwikkeling van informatievaardigheden alleen nog maar heeft onderstreept. Dat geldt ook voor onze eigen vaardigheid en vermogen tot kritisch denken en voorkomen van biases. [Door: Harrie van der Meer]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *