Digitale Presentatie CopyRIGHT Tool

Op 19 juni 2020 organiseert het SHB een bijeenkomst voor SHB-, AIP- en NAI-leden, waarbij een digitale presentatie gegeven wordt over de CopyRIGHT tool: een tool waarmee het onderwijs in de digitale leeromgeving advies krijgt over het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, licenties en open-access alternatieven. Op dit moment is …

Vraag naar zelfservice bij SHB leden van Saxion Bibliotheek

Saxion Bibliotheek kijkt momenteel naar de mogelijkheden van zelfservice dienstverlening. Wij zijn benieuwd wat andere SHB leden op dit terrein al doen en daarom hebben wij enkele vragen opgesteld. Hoe is het proces van zelfservice ingericht? Welke diensten worden via zelfservice aangeboden? Uitleen, inname, verlenging, overig? Waar worden deze diensten …

Online toegang tot digitale studieboeken en  leermiddelen gedurende COVID-19 crisis zonder beperkingen

SHB, Vereniging Hogescholen en SURF doen beroep op Nederlandse uitgeverijen De drie partijen vragen de uitgevers  om gedurende de COVID-19 crisis de online toegang tot en het gebruik van hun digitale studieboeken en andere digitaal beschikbare leermaterialen voor studenten in het hoger onderwijs zo gemakkelijk mogelijk te maken nu gebouwen …

20 Maart: Themamiddag Licentiemanagement in een nieuw decennium: trends en ontwikkelingen

Hoe komen collectieve licenties tot stand? Op welke manier zijn recente ontwikkelingen op het gebied van licentiemanagement van invloed op de onderhandelingen met uitgevers? En hoe vertegenwoordigt de SHB werkgroep Licenties de hogescholen hierin? Tijdens deze themamiddag wordt de werkwijze van de werkgroep en de wisselwerking tussen SURFmarket, hogescholen en …