Rapport ‘Een Nederlands netwerk voor datacuratie’

Aangemoedigd door gecoördineerde datacuratieactiviteiten in het buitenland, heeft een LCRDM taakgroep (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management) recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de interesse in, de noodzaak van en de haalbaarheid van een datacuratienetwerk in Nederland. Het doel was uit te zoeken of datacuratie in Nederland zou kunnen profiteren van het …

Nu beschikbaar: ‘Omgang met pseudonimisering en sleutelbestanden bij kleinschalig onderzoek – enkele basisstappen’

Rapport van de Taakgroep Pseudonimisering van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) – Simone van Kleef, Jan Lucas van der Ploeg, Martiene Moester (et al) Lees meer  

E-books in de hogeschoolbibliotheek: ervaringen en trends

Op dinsdag 3 december vond bij SURF een drukbezochte bijeenkomst plaats waarin uitgeverijen en vertegenwoordigers van hogeschoolbibliotheken met elkaar spraken over de toekomst van het e-book in de hogeschoolbibliotheek. De bijeenkomst was georganiseerd door de Werkgroep Licenties van het SHB in samenwerking met SURF. Een viertal uitgeverijen die actief zijn …

Landelijke ontwikkelingen praktijkgericht onderzoek

Landelijke ontwikkelingen  Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de stand van zaken van praktijkgericht onderzoek, maar ook het toekomstbeeld en versnellingsopties voor het verder vergroten van de impact van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning wordt gebruikt als input voor …

Studiereis naar de UK voor informatieprofessionals uit hogeschool –en universiteitsbibliotheken

De Reiscommissie van de interessegroep O&O van de KNVI heeft het voornemen om in 2020 weer een studiereis te organiseren. Na het afwegen van de verschillende mogelijkheden hebben wij gekozen voor het Verenigd Koninkrijk (ondanks de Brexit): Londen met een uitstap naar Cambridge. Deze reizen zijn altijd ontzettend leerzaam en …

SHB Vacature

Het SHB is op zoek naar een enthousiast, pro-actief lid, om het SHB-bestuur te komen versterken. Het profiel behorende bij de openstaande vacature is hieronder beschreven. Reacties kunnen worden gericht aan de ambtelijk secretaris van SHB, Linda Hurkmans (shb.secretariaat@gmail.com) Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Gert Jan Kraaikamp (gjkraaikamp@che.nl) Bestuurslid …

Vacature leden Werkgroep Licenties

Het SHB is op zoek naar twee enthousiaste, pro-actieve collega’s, die de werkgroep Licenties willen komen versterken. Het profiel behorende bij de openstaande vacatures is hieronder beschreven. Reacties kunnen worden gericht aan de ambtelijk secretaris van SHB Linda Hurkmans (shb.secretariaat@gmail.com). Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Gert Jan Kraaikamp (gjkraaikamp@che.nl) …