SHB

Archief workshops werkgroep B-OOO

Overzicht van eerdere activiteiten en workshops van de SHB/UKB/SURF werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Op 1 februari 2023 vond de 3e workshop plaats over open tekstboeken waarin vooral werd ingegaan op de platforms die in gebruik zijn (geweest) om open tekstboeken te maken en te publiceren. Medewerkers van de RUG, TU Delft en de VU gaven een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn en de redenen die hieraan ten grondslag lagen.

Uitkomst van deze workshop was dat instellingen die willen starten met dienstverlening rondom open tekstboeken graag advies willen krijgen, vragen willen stellen aan experts die hier al ervaring mee op hebben gedaan. Vanuit de werkgroep B-OOO is toegezegd hieraan tegemoet te komen via een forum rondom "starten met open tekstboeken".

PowerPointpresentatie Workshop Open tekstboeken 1 februari 2023 »

Op 16 januari 2023 werd een workshop georganiseerd waarbij Leontien van Rossum, Robert Schuwer en Syliva Moes ingaan op het vraagstuk hoe de relevantie, kwaliteit en onderhoud van open leermaterialen verzorgd kunnen worden. Met nadruk op verduurzamingsstrategieen die je kunt inzetten voor, tijdens de en na afloop van een project of samenwerkingsverband.

Slides Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen »

Op 4 november 2022 hebben 35 deelnemers de workshop bijgewoond die is georganiseerd vanuit SURF en de werkgroep B-OOO.

De workshop bestond uit 2 delen:

  • uitleg over verzamelingen en collecties
  • demonstratie hoe collecites en verzamelingen kunnen worden opgebouwd
  • en een werksessie

Er zijn van het eerste deel video-opnames gemaakt.

Daarnaast is er een wikiwijspagina ingericht waarop alle materialen terug te vinden zijn zoals powerpointslides, instructiematerialen, richtljnen voor het samenstellen van collecties en verzamelingen plus handleiding.

In deze workshop werd ingegaan op het gebruik van leermaterialen, artikelen en andere publicaties voor onderwijsdoeleinden, de Easy Accessregelingen voor het HBO en het WO en het Copyrighttoolproject van de VSNU en SURF. Ook kwamen verschillende copyrightlicenties aan bod.

In het tweede deel van deze workshop gingen deelnemers in breakoutrooms zelf aan de slag met het verwerken van de informatie, De resultaten hieruit, checklists voor docenten over hergebruik van (leer)materialen in hun onderwijs, worden samengevoegd en verschijnen later op deze website.

Powerpointpresentatie bij de workshop »

Wat is de meerwaarde van OER voor het onderwijs op basis van wetenschappelijke publicaties en eigen ervaringen?

Deze vraag stond centraal tijdens het webinar Impact OER georganiseerd door de SHB/UKB/SURF-werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs op 30 april 2021.

Na een korte opening door Sylvia Moes (innovatiemanager bij VU Amsterdam en voorzitter van de werkgroep) waren er presentaties door Jeroen Bos (open access offices Radboud Unversiteit) en Robert Schuwer (lector Open Educational Resources bij Fontys Hogeschool).

Aan het eind de resultaten van de breakoutsessies.

Presentatie Jeroen Bos

Tijdens deze wetenschappelijke literatuurschouw over de impact van OER op het onderwijs kwam het volgende aan de orde:

  • Hoe meet je impact?
  • Waar vind je literatuur over impact OER?
  • Resultaten

Belangrijke links:

Presentatie 'Impact van OER literatuur' »

Presentatie Robert Schuwer

Tijdens deze presentatie kwam aan de orde:

  • Waar hebben we het over?
  • Welke meerwaarde van OER is er?
  • Hoe ondersteun je daarbij vanuit de bibliotheek?

Verder sprak Robert over de OER World Map waar je voorbeelden van policies en andere praktijken rond OER kunt vinden.

Presentatie 'Meerwaarde OER voor het onderwijs' »

Padlet resultaten van de breakoutsessies »