SHB

Welkom bij SHB!

Wij zijn het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken, kortweg SHB. Sinds 2003 zijn wij het expertise- en innovatienetwerk van alle hogeschoolbibliotheken in Nederland.
Kennissamenleving
Wij zien dat de kennis- en informatievaardigheden van docenten, onderzoekers en studenten van doorslaggevende betekenis zijn voor de kwaliteit van onze hogescholen en van onze kennissamenleving in Nederland. 
Excelleren
Daarom hebben wij als SHB maar één doel: ervoor zorgen dat de bibliotheken in die hogescholen kunnen excelleren en maximaal relevant blijven in de toekomst. Zij zijn de experts die kennis- en informatievaardigheden kunnen vertalen in een voorsprong voor docenten, onderzoekers en studenten.
Toegang
SHB ondersteunt daarom die bibliotheken met ‘toegang’. Wij ontsluiten kennis door namens de bibliotheken scherp te onderhandelen over licenties. We zorgen ervoor dat bibliotheken hun best practices, resultaten en innovaties met elkaar delen. We organiseren events over actuele onderwerpen en houden hen op de hoogte van interessante ontwikkelingen. We wisselen kennis en ervaring uit met andere (inter)nationale kennisinstellingen en vragen in het maatschappelijk debat aandacht voor het belang en de rol van hogeschoolbibliotheken.