SHB

Disclamer

Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken, hierna te noemen SHB, verleent u hierbij toegang tot www.shb-online.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SHB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.shb-online.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken.

Beperkte aansprakelijkheid

SHB spant zich in om de inhoud van www.shb-online.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.shb-online.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SHB.

In het bijzonder zijn alle factsheets op www.shb-online.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Ook ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een factsheet bij de indiener ervan. Voor de gevolgen van inhoudelijke, type- en programmeerfouten wordt door het SHB geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.shb-online.nl. SHB oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.shb-online.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SHB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SHB.

De inhoud van www.shb-online.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.