Home » SHB Werkgroepen » SHB/UKB Werkgroep Information Literacy

Information Literacy

De UKB/SHB werkgroep Information Literacy is een werkgroep die zich bezighoudt met alle aspecten op het gebied van informatievaardigheid. De werkgroep is een bundeling van een aantal (voormalige) werkgroepen waaronder de themagroep ‘Open Informatievaardigheid uit de werkgroep UKB/SHB Bib-OOO (UKB/SHB), Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie – LOOWI (KNVI) en de Werkgroep Frameworks (LOOWI/KNVI). De naam LOOWI blijft bestaan, het LOOWI bestuur maakt alleen deel uit van de werkgroep Information Literacy. Ook een aantal projecten m.b.t tot informatievaardigheid zijn ondergebracht in deze werkgroep: project Open Informatievaardigheden Onderwijs, project Toetsvragen Information Literacy en project EduBadges (maakt deel uit van de pilot Edubadges van Surf).

Doel

De ambitie is om door samenwerking en het open delen van kennis en onderwijsmaterialen de ondersteuning van informatievaardigheid landelijk naar een hoger plan te tillen.

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende beleidsonderwerpen:

 • Kwaliteit en standaardisatie van het vakgebied information literacy
 • Delen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen
 • Kennisdeling en (externe) communicatie via de website

Leden

De werkgroep Information Literacy bestaat uit 12 leden die intensief samenwerken aan doelstellingen. Daaromheen bevindt zich een kring van vertegenwoordigers van (alle) bibliotheken van Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen die tweejaarlijks aansluiten bij de werkgroepbijeenkomsten en een actieve bijdrage leveren. Het kernteam bestaat uit:

 • Marijke Mentink (SHB liaison – Van Hall Larenstein)
 • Marjolein Drent (UKB liaison – Universiteit Twente)
 • Harrie van der Meer (Voorzitter – Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam)
 • Monique Schoutsen (Plaatsvervangend voorzitter – Radboud Universiteit)
 • Lieke Haverkort (Secretaris – Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Henrietta Hazen (Universiteit Maastricht)
 • Rogier van de Blaak (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Renee de Waal (Wageningen University & Research)
 • Yvonne Schuling/Monika Sieron (Hanzehogeschool)
 • Mariette Vissers (Avans Hogeschool)
 • Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)

Liaison SHB: Marijke Mentink (Van Hall Larenstein)
Voorzitter werkgroep: Harrie van der Meer (HvA)