SHB

SHB/UKB Werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Doel

De SHB-UKB-SURF werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal. De werkgroep heeft leden afkomstig uit hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en SURF. De ondersteuning van open en/of online onderwijs krijgt steeds meer aandacht van bibliotheken, die van oudsher meer op onderzoek gericht waren. Vernieuwing en digitalisering van onderwijs en onderwijsmateriaal vraagt om activiteiten die passen bij het werk van de bibliotheken en bij de competenties van informatiespecialisten. De werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om HB’s en UB’s te stimuleren deze groeiende rol actief op te pakken.

De werkgroep heeft ook een eigen website.

Thema’s

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 40 leden en is verdeeld in vijf themagroepen, met ieder een trekker en een aantal actieve leden. De werkzaamheden richten zich op vijf onderwerpen:

 1. Auteursrechten: De bibliotheek als expertisecentrum auteursrechten adviseert en faciliteert bij het gebruiken en delen van online onderwijsmateriaal.
  Trekker: Cora van Bijsterveld (TU Delft)
 2. Open science en open education: Open science bouwt niet alleen op open access en open data maar ook op open education en levert ook mogelijkheden voor open education. Bibliotheken zijn al voortrekkers bij open access en pakken die rol nu ook op voor open educational resources (OER).
  Trekker: Gaby Lutgens (Universiteit Maastricht)
 3. Online informatievaardigheden: De bibliotheek biedt haar eigen onderwijs online en open aan en geeft daarmee niet alleen het goede voorbeeld, maar ontwikkelt zo ook actief course formats die voor andere cursussen kunnen worden ingezet.
  Trekker: Wilma van den Brink (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam
 4. Beheer van informatie en ontwikkeling van onderwijsmateriaal: Open en online onderwijsmateriaal wordt samen met de bibliotheek (her)vindbaar en herbruikbaar bewaard. Bibliotheekmedewerkers ondersteunen bij het maken van video’s en webcolleges en samen met docenten maken zij MOOCs en andere online courses.
  Trekker: Sylvia Moes (Vrije Universiteit)
 5. Kennisdeling: De bibliotheken delen hun ontwikkelingen voor open en online onderwijs en brengen hun ondersteuning naar buiten.
  Trekker: Nicole Will (TU Delft)

Activiteiten

In het werkplan 2017 staat per thema beschreven welke activiteiten uitgevoerd worden. Deze activiteiten lopen door in de eerste helft van 2018.

Leden

 • Anneke van Houten HAN
 • Annemie Kersten WUR
 • Arja Firet Universiteit Utrecht
 • Cynthia van der Brugge Universiteit Leiden
 • Dafne Jansen Universiteit Utrecht
 • Daan van Loon Universiteit Utrecht
 • Fiona Wegman TU Eindhoven
 • Frederike Vernimmen Universeit Maastricht
 • Gaby Lutgens Universeit Maastricht
 • Henrietta Hazen Universiteit Maastricht
 • Ingrid van Gorkum NHL
 • Ilse Sistermans Universiteit Maastricht
 • Joost Driesens UB Groningen
 • Kirsten Veelo SurfNET
 • Lieke Rensink SurfNET
 • Liza Bruggenkamp Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Marijn Post WUR
 • Marjan Bonink Hanze Hogeschool
 • Martien Verheij Hogeschool Zeeland
 • Monica Sieron Hanze Hogeschool
 • Monique Schoutsen Radboud Universiteit Nijmegen
 • Nicole Will TU Delft
 • Peter van Helsdingen Windesheim
 • Petra Bouts Radboud Universiteit Nijmegen
 • Petri de Willigen UT Twente
 • Rob Denevers Avans Hogeschool
 • Saskia de Rijk Saxion
 • Sylvia Moes Vrije Universiteit
 • Wilma van den Brink Hogeschool/Universiteit van Amsterdam
 • Yvonne Schuling Hanze Hogeschool
 • Floor Gossiau Universiteit Maastricht
 • Cora Bijsterveld TU Delft
 • Yvonne van den Broek Universiteit Maastricht
 • Peter Noort Universiteit Twente
 • Harrie van der Meer Hogeschool/Universiteit van Amsterdam
 • Jacques Versteijnen Avans Hogeschool
 • Dirk van Gorp Radboud Universiteit Nijmegen
 • Michiel Munnik TU Delft
 • Henriette Reerink Universiteit/Hogeschool van Amsterdam
 • Marian van Harmelen WUR
 • dr. Hilde van Wijngaarden VU – liaison UKB